ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus (YID6001.YM)
space
Õppeaine kood
YID6001.YM
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus
Õppeaine nimetus inglise k
LIFE - Learning in Interdisciplinary Focused Environment
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Andres Jõesaar (õpetamise keel: eesti keel)
Kalle Kivi (õpetamise keel: eesti keel)
Priit Reiska (õpetamise keel: eesti keel)
Mart Soonik (õpetamise keel: eesti keel)
Kädi Riismaa (õpetamise keel: eesti keel)
Sirje Virkus (õpetamise keel: eesti keel)
Aira Lepik (õpetamise keel: eesti keel)
Mare Oja (õpetamise keel: eesti keel)
Heie Marie Treier (õpetamise keel: eesti keel)
Barbi Pilvre-Storgard (õpetamise keel: eesti keel)
Ilona-Evelyn Rannala (õpetamise keel: eesti keel)
Merle Laurits (õpetamise keel: eesti keel)
Kristi Mets-Alunurm (õpetamise keel: eesti keel)
Triin Roosalu (õpetamise keel: eesti keel)
Elle Rajandu (õpetamise keel: eesti keel)
Karola Velberg (õpetamise keel: eesti keel)
Helen Geršman (õpetamise keel: eesti keel)
Tiina Tambaum (õpetamise keel: eesti keel)
Jaanus Terasmaa (õpetamise keel: eesti keel)
Margus Vetsa (õpetamise keel: eesti keel)
Ele Arder (õpetamise keel: eesti keel)
Kaire Kollom (õpetamise keel: eesti keel)
Ulrike Plath (õpetamise keel: eesti keel)
Terry William Mcdonald (õpetamise keel: eesti keel)
Lianne Teder (õpetamise keel: eesti keel)
Ingrid Sindi (õpetamise keel: eesti keel)
Andres Kõnno (õpetamise keel: eesti keel)
Maarja Hallik (õpetamise keel: eesti keel)
Merike Saar (õpetamise keel: eesti keel)
Andra Kütt (õpetamise keel: eesti keel)
Alice Volkonski (õpetamise keel: eesti keel)
Sten Kauber (õpetamise keel: eesti keel)
Joonatan Nõgisto (õpetamise keel: eesti keel)
Reilika Muuli (õpetamise keel: eesti keel)
Rando Aljas (õpetamise keel: eesti keel)
Karolina Aksamitowska (õpetamise keel: eesti keel)
Juri Petruhhin (õpetamise keel: eesti keel)
Erle Neeme (õpetamise keel: eesti keel)
Maliheh Keshmiri (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
ELU õppeaine eesmärk on toetada üliõpilaste üldpädevuste süvendamist ja selle kaudu tõsta õppijate interdistsiplinaarsete probleemide lahendamise pädevuse kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetegevus toimub 6-liikmelistes rühmades. ELU õppeaines moodustavad projektirühma üliõpilased vähemalt kolmelt akadeemiliselt suunalt.

ELU õppeaines teostatakse projekte juhendaja(te) ja üliõpilaste koostööl, mis sisaldab ühise teema või probleemi mõtestamist, eesmärkide püstitamist, tegevuskava koostamist ning selle eesmärgipärast täitmist.

ELU õppeaines osalemist toetavad üliõpilastele mõeldud töötoad ja seminarid.

Põhjalikum info kursuse korralduse kohta on esitatud ELU veebilehel elu.tlu.ee.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- loob seoseid ja analüüsib ELU projektis seatud eesmärke ja nende lahendusvõimalusi nii enda kui teiste erialade perspektiividest lähtudes;
- kasutab ELU projekti elluviimise käigus omandatud uusi erialaseid ja erialade vahelisi teadmisi ning tunneb ära nende rakendamisvõimalused;
- rakendab projekti- ja meeskonnatöö toimimise põhimõtteid, sh rollide jaotamine, vastutuse võtmine, panustamine grupitöösse ning on omandanud ajajuhtimise oskused;
- analüüsib projekti edenemist ja selle tulemuslikkust, hinnates oma tegevusi kriitiliselt ja kavandades parendusmeetmeid;
- analüüsib enda ja teiste rolli ja vastutust projekti tegevuste ja eesmärkide elluviimisel;
- tutvustab projekti tulemusi sidusrühmadele ja/või avalikkusele.
Õppejõud
Lisainfo
Ainesse registreerimine käib ainult läbi ELUveebi: https://elu.tlu.ee/

Lisainformatsioon ELU õppeaine koordinaatorilt elu@tlu.ee.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Poliitika ja valitsemine (RIPGM/.YK)
Klassiõpetaja (KAKLI/24.HR)
Filmikunst (BFFKR/24.FK)
Klassiõpetaja (KAKLI/23.HR)
Koreograafia (KUKRB/24.FK)
Informaatika (IFIFB/24.DT)
Klassiõpetaja (KAKLI/22.HR)
Kutsepedagoogika (KAKPB/24.HR)
Pedagoogika (KAPB/24.HR)
Tervisejuht (HKTJR/24.HK)
Sotsiaalpedagoogika (STSPB/24-t.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/24-t.YK)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/24.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/24.LT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/24.FK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/24-o.YK)
Kehakultuur (TSKB/24-t.LT)
Kultuuriteadus (HIKTB/24.HT)
Noorsootöö (TPNR/24.HR)
Riigiteadused (RIRIB/24-t.YK)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/24.FK)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/24.FK)
Andragoogika (KAANB/24.HR)
Sotsiaaltöö (STSTB/24-t.YK)
Õigusteadus (AKOB/24-o.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/24.YK)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/24.HT)
Liiklusohutus (HKLOR/24.HK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/24.YK)
Ristmeedia (BFRB/24.FK)
Ajalugu (AIAJB/24.HT)
Antropoloogia (HIANB/24.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/24.HT)
Filosoofia (HIFIB/24.HT)
Sotsioloogia (RASLB/24-t.YK)
Õigusteadus (AKLB/24.YK)
Riigiteadused (RIRIB/24-o.YK)
Psühholoogia (PSPSB/24.LT)
Sotsiaalpedagoogika (STSPB/24-o.YK)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB/24.HT)
Eripedagoogika (KAEPB/24.HR)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/24.DT)
Aasia uuringud (HILAB/24.HT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/24.HK)
Kehakultuur (TSKB/24-o.LT)
Ajakirjandus (KOAB/24.FK)
Alushariduse pedagoog (KAALB/24.HR)
Rakendusinformaatika (HKIFR/24.HK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/24.LT)
Sotsioloogia (RASLB/24-o.YK)
Vene filoloogia (SKVB/24.HT)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB/23-t.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/23.HT)
Vene filoloogia (SKVB/23.HT)
Ajakirjandus (KOAB/23.FK)
Ristmeedia (BFRB/23.FK)
Sotsiaalpedagoogika (STSPB/23-t.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-o.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-t.YK)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/24.HT)
Võrdlev filosoofia (HIFVM/24.HT)
Hariduse juhtimine (KAHJM/24.HR)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/24.DT)
Kasvatusteadused (KAKTM/24.HR)
Dokumentaalfilm (BFAM/24.FK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/23.YK)
Sotsiaalpedagoogika (STSPB/23-o.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-o.YK)
Alushariduse pedagoog (KAALM/24.HR)
Haridusinnovatsiooni juhtimine (KAEIM/24.HR)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/24.DT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/24.LT)
Õigusteadus (AKOM/24-o.YK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/24.HT)
Ajalugu (AIAJM/24.HT)
Filmikunst (BFFKR/22.FK)
Tervisejuht (HKTJR/23.HK)
Psühholoogia (PSPSB/23.LT)
Informaatika (IFIFB/23.DT)
Pedagoogika (KAPB/23.HR)
Andragoogika (KAANB/23.HR)
Kutsepedagoogika (KAKPB/23.HR)
Filosoofia (HIFIB/23.HT)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/23.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-t.YK)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/23.DT)
Antropoloogia (HIANB/23.HT)
Klassiõpetaja (KAKLI/21.HR)
Noorsootöö (TPNR/23.HR)
Liiklusohutus (HKLOR/23.HK)
Alushariduse pedagoog (KAALB/23.HR)
Rakendusinformaatika (HKIFR/23.HK)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/23.HT)
Sotsioloogia (RASLB/23-t.YK)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB/23-o.HT)
Aasia uuringud (HILAB/23.HT)
Sotsiaaltöö (STSTM/24-o.YK)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (AKIDM/24.YK)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/23.FK)
Aasia uuringud (HILAM/24.HT)
Antropoloogia (HIANM/24.HT)
Kutseõpetaja (KAKPM/24.HR)
Politoloogia (RIPOM/24-t.YK)
Riigiteadused (RIRIM/24-t.YK)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/24.LT)
Lastekaitse (STLKM/24-t.YK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/23.LT)
Kehakultuur (TSKB/23.LT)
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM/24.HT)
Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM/24.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/24.HR)
Sotsioloogia (RASLM/24-t.YK)
Politoloogia (RIPOM/24-o.YK)
Sotsiaaltöö (STSTM/24-t.YK)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/24.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/24.HT)
Eripedagoogika (KAEPM/24.HR)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/24-o.LT)
Noorsootöö korraldus (TPNM/24.HR)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/24.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/24.LT)
Riigiteadused (RIRIM/24-o.YK)
Õigusteadus (AKOM/24-t.YK)
Lastekaitse (STLKM/24-o.YK)
Rahvusvahelised suhted (RIRAM/24.YK)
Koreograafia (KUKOM/24.FK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/23.FK)
Õigusteadus (AKLB/23.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/23-o.YK)
Eesti uuringud (EKESM/24.HT)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/24.HT)
Linnakorraldus (HILNM/24.HT)
Andragoogika (KAANM/24.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/24.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/24.DT)
Sotsiaalne ettevõtlus (STSEM/24.YK)
Õigusteadus (AKOB/23-o.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/23-t.YK)
Sotsioloogia (RASLB/23-o.YK )
Õigusteadus (AKLB/23-hel.YK)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/24.HT)
Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas (HKKVM/24.HK)
Sotsioloogia (RASLM/24-o.YK)
Heaolu ja tervisekäitumine (TSTM/24.LT)
Psühholoogia (PSPSM/24.LT)
Nüüdismeedia (BFNMM/24.FK)
Kommunikatsioonijuhtimine (KOKJM/24.FK)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/24-o.LT)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/23.FK)
Kirjalik tõlge (GRTKM/24.HT)
Kirjandusteadus (EKKTM/24.HT)
Nüüdiskultuur (HINKM/24.HT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/24.DT)
Koreograafia (KUKRB/22.FK)
Eripedagoogika (KAEPB/23.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/23.LT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/23.HK)
Ajalugu (AIAJB/23.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/23.HT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/23.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/23.LT)
Õigusteadus (AKLB/22-hel.YK)
Koreograafia (KUKOM/23.FK)
Õigusteadus (AKOM/23-t.YK)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/23.DT)
Riigiteadused (RIRIM/23-t.YK)
Rahvusvahelised suhted (RIRAM/23.YK)
Politoloogia (RIPOM/23-o.YK)
Lastekaitse (STLKM/23-o.YK)
Õigusteadus (AKOM/23-o.YK)
Hariduse juhtimine (KAHJM/23.HR)
Eripedagoogika (KAEPM/23.HR)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/23.HT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/23.DT)
Avatud ühiskonna tehnoloogiad (DTOSM/23.DT)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/23.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/23.DT)
Kommunikatsioonijuhtimine (KOKJM/23.FK)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/23.LT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/23.DT)
Ajalugu (AIAJM/23.HT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/23.HT)
Kirjandusteadus (EKKTM/23.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/23.LT)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (AKIDM/23.YK)
Sotsiaaltöö (STSTM/23-o.YK)
Sotsioloogia (RASLM/23-o.YK )
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/23.LT)
Sotsiaaltöö (STSTM/23-t.YK)
Politoloogia (RIPOM/23-t.YK)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/23.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/23.DT)
Riigiteadused (RIRIM/23-o.YK)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/22.FK)
Ajakirjandus (KOAB/22.FK)
Vene filoloogia (SKVB/22.HT)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB/22-o.HT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/23.LT)
Aasia uuringud (HILAM/23.HT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/00.LT)
Aasia uuringud (HILAB/22.HT)
Noorsootöö (TPNR/22.HR)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-t.YK)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/22.HT)
Filosoofia (HIFIB/22.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/23.HT)
Linnakorraldus (HILNM/23.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/23.HR)
Andragoogika (KAANM/23.HR)
Psühholoogia (PSPSM/23.LT)
Nüüdismeedia (BFNMM/23.FK)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/22.DT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/22.LT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/22.YK)
Kutseõpetaja (KAKPM/23.HR)
Andragoogika (KAANB/22.HR)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/22.HK)
Sotsioloogia (RASLB/22.YK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/22.FK)
Ristmeedia (BFRB/22.FK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-o.YK)
Eesti filoloogia (EKEB/22.HT)
Informaatika (IFIFB/22.DT)
Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas (HKKVM/23.HK)
Alushariduse pedagoog (KAALM/23.HR)
Heaolu ja tervisekäitumine (TSTM/23.LT)
Võrdlev filosoofia (HIFVM/23.HT)
Sotsiaalne ettevõtlus (STSEM/23.YK)
Sotsioloogia (RASLM/23-t.YK)
Ajalugu (AIAJB/22.HT)
Õigusteadus (AKOB/22-t.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/22.YK)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/22.FK)
Klassiõpetaja (KAKLI/20.HR)
Alushariduse pedagoog (KAALB/22.HR)
Pedagoogika (KAPB/22.HR)
Kutsepedagoogika (KAKPB/22.HR)
Sotsiaalpedagoogika (KASPB/22.YK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/22.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/22.LT)
Psühholoogia (PSPSB/22.LT)
Kultuuriteadus (HIKTB/22.HT)
Õigusteadus (AKOB/22-o.YK)
Lastekaitse (STLKM/23-t.YK)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/23.HT)
Antropoloogia (HIANM/23.HT)
Eesti uuringud (EKESM/23.HT)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/23.HT)
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM/23.HT)
Nüüdiskultuur (HINKM/23.HT)
Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM/23.HT)
Eripedagoogika (KAEPB/22.HR)
Liiklusohutus (HKLOR/22.HK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/22.HK)
Tervisejuht (HKTJR/22.HK)
Õigusteadus (AKLB/22.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Riigiteadused (RIRIB/22.YK)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB/22-t.HT)
Antropoloogia (HIANB/22.HT)
Kehakultuur (TSKB/22.LT)
Haridusinnovatsiooni juhtimine (KAEIM/23.HR)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/23.HT)
Kommunikatsioonijuhtimine (KOKJM/22.FK)
Nüüdismeedia (BFNMM/22.FK)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (AKIDM/22.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTM/22.LT)
Suuline tõlge (GRTSM/22.HT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/22.HT)
Koreograafia (KUKRB/20.FK)
Klassiõpetaja (KAKLI/19.HR)
Eripedagoogika (KAEPB/21.HR)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/21.LT)
Ristmeedia (BFRB/21.FK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Vene filoloogia (SKVB/21.HT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/21.HT)
Õigusteadus (AKOB/21.YK)
Informaatika (IFIFB/21.DT)
Sotsiaaltöö (STSTM/22.YK)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/22.YK)
Ajalugu (AIAJM/22.HT)
Psühholoogia (PSPSM/22.LT)
Õigusteadus (AKOM/22-t.YK)
Filmikunst (BFFKR/20.FK)
Sotsiaalpedagoogika (KASPB/21.YK)
Riigiteadused (RIRIB/21.YK)
Sotsioloogia (RASLB/21.YK)
Õigusteadus (AKLB/21.YK)
Psühholoogia (PSPSB/21.LT)
Võrdlev filosoofia (HIFVM/22.HT)
Nüüdiskultuur (HINKM/22.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/22.HR)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/22.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/22.HT)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/22.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/22.DT)
Avatud ühiskonna tehnoloogiad (DTOSM/22.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/22.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/22.HT)
Õigusteadus (AKLB/21-hel.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/22.DT)
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM/22.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/22.LT)
Linnakorraldus (MLLNM/22.HT)
Andragoogika (KAANB/21.HR)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/21.LT)
Noorsootöö (TPNR/21.HR)
Pedagoogika (KAPB/21.HR)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/21.YK)
Eesti filoloogia (EKEB/21.HT)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB/21.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/21.HT)
Haridusinnovatsiooni juhtimine (KAEIM/22.HR)
Politoloogia (RIPOM/22.YK)
Dokumentaalfilm (BFAM/22.FK)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/22.LT)
Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM/22.HT)
Sotsiaalne ettevõtlus (STSEM/22.YK)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/22.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/22.HT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/22.DT)
Heaolu ja tervisekäitumine (TSTM/22.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/21.LT)
Sotsiaaltöö (STSTB/21.YK)
Filosoofia (HIFIB/21.HT)
Kehakultuur (TSKB/21.LT)
Hariduse juhtimine (KAHJM/22.HR)
Noorsootöö korraldus (TPNM/22.HR)
Riigiteadused (RIRIM/22.YK)
Rahvusvahelised suhted (RIRAM/22.YK)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/22.HT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/21.HR)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/21.DT)
Infoteadus (INITB/21.DT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/21.HK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/21.HK)
Tervisejuht (HKTJR/21.HK)
Alushariduse pedagoog (KAALB/21.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/21.LT)
Aasia uuringud (HILAB/21.HT)
Ajalugu (AIAJB/21.HT)
Ajakirjandus (KOAB/21.FK)
Antropoloogia (HIANM/22.HT)
Aasia uuringud (HILAM/22.HT)
Kasvatusteadused (KAKTM/22.HR)
Andragoogika (KAANM/22.HR)
Eripedagoogika (KAEPM/22.HR)
Alushariduse pedagoog (KAALM/22.HR)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Sotsioloogia (RASLM/22.YK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/22.LT)
Kirjandusteadus (EKKTM/22.HT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/22.DT)
Õigusteadus (AKOM/22-o.YK)
Liiklusohutus (HKLOR/21.HK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/21.FK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/21.LT)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/21.FK)
Antropoloogia (HIANB/21.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/21.YK)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/21.FK)
Kutseõpetaja (KAKPM/22.HR)
Eesti uuringud (EKESM/22.HT)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB/20.HT)
Alushariduse pedagoog (KAALB/20.HR)
Eripedagoogika (KAEPB/20.HR)
Andragoogika (KAANB/20.HR)
Antropoloogia (HIANB/20.HT)
Ajalugu (AIAJB/20.HT)
Liiklusohutus (HKLOR/20.HK)
Filosoofia (HIFIB/20.HT)
Ristmeedia (BFRB/20.FK)
Kutsepedagoogika (KAKPB/20.HR)
Noorsootöö (TPNR/20.HR)
Aasia uuringud (HILAB/20.HT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/20.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/20.HT)
Vene filoloogia (SKVB/20.HT)
Klassiõpetaja (KAKLI/18.HR)
Pedagoogika (KAPB/20.HR)
Sotsiaalpedagoogika (KASPB/20.YK)
Eesti filoloogia (EKEB/20.HT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/20.HK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/20.HK)
Ajakirjandus (KOAB/20.FK)
Eripedagoogika (KAEPM/21.HR)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/21.LT)
Alushariduse pedagoog (KAALM/21.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Infoteadus (INITB/20.DT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/20.LT)
Õigusteadus (AKOB/20.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Noorsootöö korraldus (TPNM/21.HR)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/21.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Nüüdismeedia (BFNMM/21.FK)
Sotsioloogia (RASLM/21.YK)
Aasia uuringud (HILAM/21.HT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/21.HT)
Riigiteadused (RIRIM/21.YK)
Rahvusvahelised suhted (RIRAM/21.YK)
Õigusteadus (AKOM/21.YK)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/21.LT)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/20.FK)
Sotsiaaltöö (STSTB/20.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/20.LT)
Õigusteadus (AKLB/20.YK)
Andragoogika (KAANM/21.HR)
Kasvatusteadused (KAKTM/21.HR)
Haridusinnovatsiooni juhtimine (KAEIM/21.HR)
Psühholoogia (PSPSM/21.LT)
Heaolu ja tervisekäitumine (TSTM/21.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/00.HR)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/20.YK)
Koreograafia (KUKOM/21.FK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/20.LT)
Psühholoogia (PSPSB/20.LT)
Riigiteadused (RIRIB/20.YK)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/21.DT)
Infoteadus (INITM/21.DT)
Kirjandusteadus (EKKTM/21.HT)
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM/21.HT)
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM/21.HT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/20.DT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/20.FK)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/21.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/21.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/21.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/21.HT)
Antropoloogia (HIANM/21.HT)
Eesti uuringud (EKESM/21.HT)
Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM/21.HT)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (AKIDM/21.YK)
Tervisejuht (HKTJR/20.HK)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/20.FK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/20.YK)
Sotsioloogia (RASLB/20.YK)
Kehakultuur (TSKB/20.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/21.HR)
Kommunikatsioonijuhtimine (KOKJM/21.FK)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/21.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/21.HT)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/21.HT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/21.DT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/20.LT)
Informaatika (IFIFB/20.DT)
Hariduse juhtimine (KAHJM/21.HR)
Sotsiaalne ettevõtlus (STSEM/21.YK)
Avatud ühiskonna tehnoloogiad (DTOSM/21.DT)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/21.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/21.DT)
Sotsiaaltöö (STSTM/21.YK)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/21.HT)
Ajalugu (AIAJM/21.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Politoloogia (RIPOM/21.YK)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM/20.HT)
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM/20.HT)
Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM/20.HT)
Suuline tõlge (GRTSM/20.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/20.DT)
Õigusteadus (AKOM/20.YK)
Nüüdismeedia (BFNMM/20.FK)
Dokumentaalfilm (BFAM/20.FK)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/20.DT)
Linnakorraldus (MLLNM/20.HT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/20.LT)
Politoloogia (RIPOM/20.YK)
Haridusinnovatsiooni juhtimine (KAEIM/20.HR)
Sotsioloogia (RASLM/20.YK)
Sotsiaalne ettevõtlus (STSEM/20.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTM/20.LT)
Sotsiaaltöö (STSTM/20.YK)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/20.YK)
Kommunikatsioonijuhtimine (KOKJM/20.FK)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/20.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/20.LT)
Psühholoogia (PSPSM/20.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/20.LT)
Rahvusvahelised suhted (RIRAM/20.YK)
Riigiteadused (RIRIM/20.YK)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (AKIDM/20.YK)
Haridustehnoloogia (IFHTM/20.DT)
Infoteadus (INITM/20.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/20.DT)
Avatud ühiskonna tehnoloogiad (DTOSM/20.DT)
Andragoogika (KAANB/19.HR)
Noorsootöö (TPNR/19.HR)
Sotsioloogia (RASLB/19.YK)
Ajakirjandus (KOAB/19.FK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/19.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/19.LT)
Kultuuriteadus (HIKTB/19.HT)
Vene filoloogia (SKVB/19.HT)
Eripedagoogika (KAEPM/20.HR)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/19.HK)
Kehakultuur (TSKB/19.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Alushariduse pedagoog (KAALB/19.HR)
Heaolu ja tervisekäitumine (TSTM/20.LT)
Eripedagoogika (KAEPB/19.HR)
Kutsepedagoogika (KAKPB/19.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/19.LT)
Õigusteadus (AKOB/19.YK)
Informaatika (IFIFB/19.DT)
Antropoloogia (HIANB/19.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/19.HT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/19.FK)
Filmikunst (BFFKR/18.FK)
Sotsiaalpedagoogika (KASPB/19.YK)
Pedagoogika (KAPB/19.HR)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/19.FK)
Hariduse juhtimine (KAHJM/20.HR)
Andragoogika (KAANM/20.HR)
Kasvatusteadused (KAKTM/20.HR)
Alushariduse pedagoog (KAALM/20.HR)
Kutseõpetaja (KAKPM/20.HR)
Aasia uuringud (HILAM/20.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Ajalugu (AIAJM/20.HT)
Tervisejuht (HKTJR/19.HK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/19.HK)
Riigiteadused (RIRIB/19.YK)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB/19.HT)
Õigusteadus (AKLB/19.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/19.YK)
Psühholoogia (PSPSB/19.LT)
Infoteadus (INITB/19.DT)
Aasia uuringud (HILAB/19.HT)
Ajalugu (AIAJB/19.HT)
Ristmeedia (BFRB/19.FK)
Noorsootöö korraldus (TPNM/20.HR)
Antropoloogia (HIANM/20.HT)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/19.FK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/19.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/19.YK)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/19.DT)
Filosoofia (HIFIB/19.HT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/19.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Liiklusohutus (HKLOR/19.HK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/19.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/19.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Eesti uuringud (EKESM/20.HT)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/20.HT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/20.HT)
Kirjandusteadus (EKKTM/20.HT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/18.LT)
Kommunikatsioonijuhtimine (KOKJM/19.FK)
Kunstiteraapiad (KUKTM/19.LT)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/19.YK)
Psühholoogia (PSPSM/19.LT)
Sotsiaalne ettevõtlus (STSEM/19.YK)
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM/19.HT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/19.DT)
Avatud ühiskonna tehnoloogiad (DTOSM/19.DT)
Eesti uuringud (EKESM/19.HT)
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM/19.HT)
Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM/19.HT)
Infoteadus (INITM/19.DT)
Alushariduse pedagoog (KAALB/18.HR)
Noorsootöö (TPNR/18.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/18.LT)
Ajakirjandus (KOAB/18.FK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/19.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/18.FK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/18.HK)
Sotsiaaltöö (STSTB/18.YK)
Ajalugu (AIAJB/18.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/18.HT)
Aasia uuringud (HILAM/19.HT)
Koreograafia (KUKOM/19.FK)
Nüüdismeedia (BFNMM/19.FK)
Linnakorraldus (MLLNM/19.HT)
Rahvusvahelised suhted (RIRAM/19.YK)
Sotsioloogia (RASLM/19.YK)
Riigiteadused (RIRIM/19.YK)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/18.FK)
Andragoogika (KAANB/18.HR)
Sotsioloogia (RASLB/18.YK)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/18.HT)
Ristmeedia (BFRB/18.FK)
Kasvatusteadused (KAKTM/19.HR)
Politoloogia (RIPOM/19.YK)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (AKIDM/19.YK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/19.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Ajalugu (AIAJM/19.HT)
Antropoloogia (HIANM/19.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/19.HT)
Kirjandusteadus (EKKTM/19.HT)
Haridusinnovatsiooni juhtimine (KAEIM/19.HR)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/18.FK)
Pedagoogika (KAPB/18.HR)
Informaatika (IFIFB/18.DT)
Kehakultuur (TSKB/18.LT)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB/18.HT)
Filosoofia (HIFIB/18.HT)
Eripedagoogika (KAEPM/19.HR)
Alushariduse pedagoog (KAALM/19.HR)
Sotsiaaltöö (STSTM/19.YK)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/19.DT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/18.DT)
Infoteadus (INITB/18.DT)
Koreograafia (KUKOB/18.FK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/18.YK)
Andragoogika (KAANM/19.HR)
Hariduse juhtimine (KAHJM/19.HR)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/19.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/19.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/19.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/16.HR)
Liiklusohutus (HKLOR/18.HK)
Tervisejuht (HKTJR/18.HK)
Õigusteadus (AKLB/18.YK)
Õigusteadus (AKOB/18.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Haridustehnoloogia (IFHTM/19.DT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/18.HK)
Aasia uuringud (HILAB/18.HT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/18.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/18.YK)
Psühholoogia (PSPSB/18.LT)
Vene filoloogia (SKVB/18.HT)
Noorsootöö korraldus (TPNM/19.HR)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/19.LT)
Õigusteadus (AKOM/19.YK)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/19.HT)
Eripedagoogika (KAEPB/18.HR)
Kutsepedagoogika (KAKPB/18.HR)
Riigiteadused (RIRIB/18.YK)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/18.LT)
Antropoloogia (HIANB/18.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/18.HT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/18.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/18.HT)
Ajalugu (AIAJM/18.HT)
Infoteadus (INITB/17.DT)
Tervisejuht (HKTJR/17.HK)
Õigusteadus (AKOB/17.YK)
Alushariduse pedagoog (KAALM/18.HR )
Eripedagoogika (KAEPM/18.HR )
Andragoogika (KAANM/18.HR )
Hariduse juhtimine (KAHJM/18.HR )
Kasvatusteadused (KAKTM/18.HR )
Kunstiteraapiad (KUKTM/18.LT)
Politoloogia (RIPOM/18.YK)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/18.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/18.DT)
Sotsiaaltöö (STSTM/18.YK)
Eesti uuringud (EKESM/18.HT)
Kirjandusteadus (EKKTM/18.HT)
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM/18.HT)
Alushariduse pedagoog (KAALB/17.HR)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/17.DT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/17.LT)
Antropoloogia (HIANB/17.HT)
Psühholoogia (PSPSB/17.LT)
Kehakultuur (TSKB/17.LT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/17.HT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/17.FK)
Sotsiaalne ettevõtlus (STSEM/18.YK)
Kommunikatsioonijuhtimine (KOKJM/18.FK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/18.LT)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/18.YK)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/18.LT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/18.LT)
Aasia uuringud (HILAM/18.HT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/18.HT)
Filmikunst (BFFKR/16.FK)
Noorsootöö korraldus (TPNM/18.HR)
Pedagoogika (KAPB/17.HR)
Ajalugu (AIAJB/17.HT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/17.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/17.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/18.LT)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/18.DT)
Psühholoogia (PSPSM/18.LT)
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM/18.HT)
Eripedagoogika (KAEPB/17.HR)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/17.HK)
Sotsiaaltöö (STSTB/17.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/17.YK)
Õigusteadus (AKLB/17.YK)
Dokumentaalfilm (BFAM/18.FK)
Ristmeedia (BFRB/17.FK)
Suhtekorraldus (KOSKB/17.FK)
Koreograafia (KUKOB/17.FK)
Haridusinnovatsiooni juhtimine (KAEIM/18.HR)
Riigiteadused (RIRIM/18.YK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/18.HR)
Rahvusvahelised suhted (RIRAM/18.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/18.DT)
Antropoloogia (HIANM/18.HT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/17.HK)
Informaatika (IFIFB/17.DT)
Filosoofia (HIFIB/17.HT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/17.FK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Kutseõpetaja (KAKPM/18.HR)
Sotsioloogia (RASLM/18.YK)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/18.HT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/17.HR)
Kultuuriteadus (HIKTB/17.HT)
Vene filoloogia (SKVB/17.HT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/17.LT)
Riigiteadused (RIRIB/17.YK)
Sotsioloogia (RASLB/17.YK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/17.LT)
Õigusteadus (AKOM/18.YK)
Haridustehnoloogia (IFHTM/18.DT)
Infoteadus (INITM/18.DT)
Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM/18.HT)
Suuline tõlge (GRTSM/18.HT)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/17.FK)
Noorsootöö (TPNR/17.HR)
Aasia uuringud (HILAB/17.HT)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB/17.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/17.HT)
Liiklusohutus (HKLOR/17.HK)
Ajakirjandus (KOAB/17.FK)
Kommunikatsioon (KOKOM/18.FK)
Linnakorraldus (MLLNM/18.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/18.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/18.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/18.HT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/18.LT)
Nüüdismeedia (BFNMM/18.FK)
Avatud ühiskonna tehnoloogiad (DTOSM/18.DT)
Andragoogika (KAANB/17.HR)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (AKIDM/18.YK)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/18.DT)
Kommunikatsioon (KOKOM/17.FK)
Muusikaõpetaja (KUMUM/17.FK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Eripedagoogika (KAEPB/16.HR)
Aasia uuringud (HILAB/16.HT)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/18.HT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Riigiteadused (RIRIB/16.YK)
Alushariduse pedagoog (KAALB/16.HR)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/16.HK)
Õigusteadus (AKOB/16.YK)
Psühholoogia (PSPSB/16.LT)
Eesti uuringud (EKESM/17.HT)
Sotsioloogia (RASLM/17.YK)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/17.LT)
Kommunikatsioonijuhtimine (KOKJM/17.FK)
Ajalugu (AIAJM/17.HT)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB/16.HT)
Ajalugu (AIAJB/16.HT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/16.DT)
Pedagoogika (KAPB/16.HR)
Ajakirjandus (KOAB/16.FK)
Suhtekorraldus (KOSKB/16.FK)
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM/17.HT)
Alushariduse pedagoog (KAALM/17.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/17.HR)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/17.DT)
Sotsiaaltöö (STSTM/17.YK)
Aasia uuringud (HILAM/17.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/17.HT)
Kirjandusteadus (EKKTM/17.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/17.HT)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/16.FK)
Ristmeedia (BFRB/16.FK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/16.YK)
Koreograafia (KUKOB/16.FK)
Kutsepedagoogika (KAKPB/16.HR)
Informaatika (IFIFB/16.DT)
Kehakultuur (TSKB/16.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/17.HR)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/17.LT)
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM/17.HT)
Antropoloogia (HIANM/17.HT)
Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM/17.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/16.HT)
Vene filoloogia (SKVB/16.HT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/16.LT)
Sotsioloogia (RASLB/16.YK)
Noorsootöö (TPNR/16.HR)
Rakendusinformaatika (HKIFR/16.HK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/16.FK)
Hariduse juhtimine (KAHJM/17.HR)
Kasvatusteadused (KAKTM/17.HR)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/17.LT)
Rahvusvahelised suhted (RIRAM/17.YK)
Õigusteadus (AKOM/17.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/16.YK)
Andragoogika (KAANB/16.HR)
Infoteadus (INITB/16.DT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/16.FK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/16.LT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/16.YK)
Liiklusohutus (HKLOR/16.HK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/17.LT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/17.DT)
Infoteadus (INITM/17.DT)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/17.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/17.DT)
Linnakorraldus (MLLNM/17.HT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/17.LT)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/17.YK)
Politoloogia (RIPOM/17.YK)
Kirjalik tõlge (GRTKM/17.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/17.HT)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/16.LT)
Antropoloogia (HIANB/16.HT)
Õigusteadus (AKLB/16.YK)
Alushariduse pedagoog (RKALB/16.RK)
Andragoogika (KAANM/17.HR)
Eripedagoogika (KAEPM/17.HR)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/17.DT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/17.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/17.LT)
Psühholoogia (PSPSM/17.LT)
Riigiteadused (RIRIM/17.YK)
Haldusjuhtimine (RIHJM/17.YK)
Koreograafia (KUKOM/17.FK)
Filosoofia (HIFIB/16.HT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/16.LT)
Kultuuriteadus (HIKTB/16.HT)
Tervisejuht (HKTJR/16.HK)
Sotsiaalpedagoogika (RKSPB/16.YK)
Nüüdismeedia (BFNMM/17.FK)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/17.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/17.HT)
Maastike ökoloogia (MLGM/16.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/17.LT )
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/16.LT)
Linnakorraldus (MLLNM/16.HT)
Suuline tõlge (GRTSM/16.HT)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/17.HT)
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM/16.HT)
Andragoogika (KAANM/16.HR)
Haridustehnoloogia (IFHTM/16.DT)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/16.DT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/16.LT)
Sotsiaaltöö (STSTM/16.YK)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/16.YK)
Kommunikatsioonijuhtimine (KOKJM/16.FK)
Rahvusvahelised suhted (RIRAM/16.YK)
Alushariduse pedagoog (KAALM/16.HR)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/16.LT)
Aasia uuringud (HILAM/16.HT)
Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM/16.HT)
Hariduse juhtimine (KAHJM/16.HR)
Noorsootöö korraldus (TPNM/16.HR)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/16.DT)
Infoteadus (INITM/16.DT)
Televisioon: režii, toimetamine ja tootmine (BFTVM/16.FK)
Kirjalik tõlge (GRTKM/16.HT)
Ajalugu (AIAJM/16.HT)
Eripedagoogika (KAEPM/16.HR)
Kirjandusteadus (EKKTM/16.HT)
Haldusjuhtimine (RIHJM/16.YK)
Õigusteadus (AKOM/16.YK)
Kommunikatsioon (KOKOM/16.FK)
Rahvusvaheline äriõigus (AKROM/16.YK)
Riigiteadused (RIRIM/16.YK)
Sotsioloogia (RASLM/16.YK)
Psühholoogia (PSPSM/16.LT)
Antropoloogia (HIANM/16.HT)
Dokumentaalfilm (BFAM/16.FK)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/16.DT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/16.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/16.LT)
Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika (HIKSM/16.HT)
Politoloogia (RIPOM/16.YK)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/16.HT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/00.DT)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB/00.HT)
Aasia uuringud (HILAB/00.HT)
space