Eesti uuringud
space
Õppekava kood
EKESM.HT
Õppekava kuraator
Piret Viires
HTMi õppekava kood
154063
Õppekavaversiooni kood
EKESM/19.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Eesti uuringud
Õppekava nimetus i.k.
Estonian Studies
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Keeleõpe
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandidaadil peab olema inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel.
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused omandada laiapõhjalisi teadmisi eesti keelest, kultuurist, ajaloost ja ühiskonnast; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud süsteemsed ja laiapõhjalised teadmised eesti keelest, kultuurist, ajaloost ja ühiskonnast Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava läbimine ja magistritöö kaitsmine. Eesti keele oskus vähemalt B1-tasemel. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space