Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia
space
Õppekava kood
MLBKM.LT
Õppekava juht
Kairi Koort
HTMi õppekava kood
81405
versiooni kood
MLBKM/23.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia
Õppekava nimetus i.k.
Molecular Biochemistry and Ecology
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Loodusteadused, matemaatika ja statistika
Õppekavagrupp
bio- ja keskkonnateadused
Õppekavarühm
Biokeemia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon keemias, bioloogias või geoökoloogias. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
loodusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused terviklikuks akadeemiliseks süvahariduseks ja iseseisvaks teaduslikuks uurimistööks keemia, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- oskab näidata süvateadmisi ning arusaamisi keemia, biokeemia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia ja molekulaarse ökoloogia valdkonnas ning aktuaalses teadus- ja arendustöös Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space