Filmikunst
space
Õppekava kood
BFFKR.FK
Õppekava kuraator
Veiko Vaatmann
HTMi õppekava kood
143957
Õppekavaversiooni kood
BFFKR/22.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Filmikunst
Õppekava nimetus i.k.
Film Arts
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
rakenduskõrgharidusõpe
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; eelduseks on erialakatsete läbimine AV kunsti valdkonnas.
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus, rakenduskõrgharidusõppe diplom
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused pädevuste kujunemiseks audiovisuaalkunsti erialadel -režissöör, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab baasteadmisi filmikunstist fookusega ühel filmi erialal (režii, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
154.0
Praktika
46.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
6.0
Kokku
240.0
space
space
space
space