Keskkonnakorraldus
space
Õppekava kood
MLKSM.LT
Õppekava kuraator
Piret Vacht
HTMi õppekava kood
1735
Õppekavaversiooni kood
MLKSM/17.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Keskkonnakorraldus
Õppekava nimetus i.k.
Environmental Management
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Loodusteadused, matemaatika ja statistika
Õppekavagrupp
bio- ja keskkonnateadused
Õppekavarühm
Keskkond, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon keskkonnakorralduses või sellele lähedasel erialal. Suutlikkus läbida õpingute jooksul vähemalt üks ingliskeelne õppeaine. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
loodusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
- Luua tingimused süvendatud pädevuste omandamiseks keskkonnakorralduses, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- saab aru strateegilise mõtlemise alustest ja nende rakendustest keskkonnapoliitikates Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space