Õigusteadus
space
Õppekava kood
AKOB.YK
Õppekava kuraator
Tanel Kalmet
HTMi õppekava kood
106244
versiooni kood
AKOB/18.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Õigusteadus
Õppekava nimetus i.k.
Law
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus
Õppekavagrupp
õigus
Õppekavarühm
Õigus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused alusteadmiste omandamiseks õigusteaduse põhivaldkondadest Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemset ülevaadet sotsiaal- ja õigusteaduse aluspõhimõtetest ja valdkondadest, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava lõpetamiseks peab üliõpilane:
1) täitma õppekava ettenähtud mahus,
Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
134.0
Praktika
6.0
Vabaained
16.0
Lõpueksam
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space