Digitaalsed õpimängud
space
Õppekava kood
DTLGM.DT
Õppekava juht
Martin Sillaots
HTMi õppekava kood
137657
versiooni kood
DTLGM/21.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Digitaalsed õpimängud
Õppekava nimetus i.k.
Digital Learning Games
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppekavarühm
Arvutikasutus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või neile vastav välisriigi kvalifikatsioon, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
tehnikateaduse magister
Õppekava eesmärgid
Õppekava peamiseks eesmärgiks on koolitada haridusspetsialiste, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb kultuuridevahelise diskursuse ja kommunikatsiooni teoreetilisi mudeleid ja põhialuseid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma magistritöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
76.0
Praktika
6.0
Vabaained
8.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space