Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
space
Õppekava kood
EKEOM.HT
Õppekava kuraator
Merilin Aruvee
HTMi õppekava kood
1657
Õppekavaversiooni kood
EKEOM/18.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Teacher of Estonian Language and Literature
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
- Toetada õpetajapädevuste kujunemist kahe seotud õpivaldkonna, eesti keele ja kirjanduse ning kasvatusteaduste osas õpetaja kutseaasta alustamiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- suudab kavandada ja juhtida õppeprotsessi, kujundada õpikeskkonda, juhendada individuaalset õppimist ja toetada õpimotivatsiooni Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
48.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
30.0
Praktika
24.0
Lõputöö
18.0
Kokku
120.0
space
space
space
space