Eripedagoog-nõustaja
Õppekava kood
KAEPM.HR
Õppekava kuraator
Tiiu Tammemäe
HTMi õppekava kood
1666
Õppekavaversiooni kood
KAEPM/17.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Eripedagoog-nõustaja
Õppekava nimetus i.k.
Consultant in Special Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Kasvatusteadus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon haridus- või sotsiaalteaduses. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (eripedagoog-nõustaja)
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused eripedagoogilise hariduse omandamiseks magistriõppe tasemel ja luua eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- orienteerub kasvatusteadustes, oskab luua interdistsiplinaarseid seoseid ning rakendada naabervaldkondade teadmisi ja kogemust eripedagoogikas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Vabaained
12.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0