Eripedagoog-nõustaja
Õppekava kood
KAEPM.HR
Õppekava kuraator
Tiiu Tammemäe
HTMi õppekava kood
1666
Õppekavaversiooni kood
KAEPM/17.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Eripedagoog-nõustaja
Õppekava nimetus i.k.
Consultant in Special Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Vastuvõtu valdkond
kasvatusteadused ja õpetajaharidus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon haridus- või sotsiaalteaduses. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (eripedagoog-nõustaja)
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused eripedagoogilise hariduse omandamiseks magistriõppe tasemel ja luua eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- orienteerub kasvatusteadustes, oskab luua interdistsiplinaarseid seoseid ning rakendada naabervaldkondade teadmisi ja kogemust eripedagoogikas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Vabaained
12.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0