Kirjandusteadus
space
Õppekava kood
EKKTM.HT
Õppekava kuraator
Piret Viires
HTMi õppekava kood
1683
Õppekavaversiooni kood
EKKTM/20.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kirjandusteadus
Õppekava nimetus i.k.
Literary Studies
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Kirjandus ja lingvistika
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister (kirjandusteadus)
Õppekava eesmärgid
- Anda võimalus nii eesti filoloogias kui ka teistel humanitaaraladel bakalaureuse kraadi omandanud inimestel saada erialaspetsiifilisi teadmisi kirjandusteadusest; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud teadmised kirjandusteooria, kirjanduskriitika, kirjandusloo ja võrdleva kirjandusteaduse valdkonnas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space