Reklaam ja suhtekorraldus
space
Õppekava kood
KORSB.FK
Õppekava juht
Tiina Hiob
HTMi õppekava kood
194201
versiooni kood
KORSB/21.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Reklaam ja suhtekorraldus
Õppekava nimetus i.k.
Advertising and Public Relations
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus
Õppekavagrupp
ärindus ja haldus
Õppekavarühm
Turundus ja reklaam
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; vastuvõtueksami (essee ja vestlus) sooritamine.
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused omandamaks alusteadmised kommunikatsiooni- ja loomevaldkonnas, süvendatud teadmised reklaami ja suhtekorralduse erialal; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- mõistab reklaami ja suhtekorralduse sotsiaalsest, majanduslikust ja kultuurilisest rollist ühiskonnas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sooritama bakalaureusetöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
136.0
Vabaained
14.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space