Antropoloogia
space
Õppekava kood
HIANM.HT
Õppekava kuraator
Carlo Cubero Irizarry
HTMi õppekava kood
80525
Õppekavaversiooni kood
HIANM/20.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Antropoloogia
Õppekava nimetus i.k.
Anthropology
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Sotsioloogia ja kulturoloogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kandidaadid, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (antropoloogia)
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused süvateadmiste omandamiseks ühel kahest antropoloogia suunast: sotsiaal- ja kultuurantropoloogias või audiovisuaalses etnograafias; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab laiapõhjalisi teadmisi sotsiaal-ja kultuurantropoloogias Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space