Nüüdismeedia
space
Õppekava kood
BFNMM.FK
Õppekava kuraator
Andres Kõnno
HTMi õppekava kood
162257
versiooni kood
BFNMM/23.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Nüüdismeedia
Õppekava nimetus i.k.
Contemporary Media
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendega võrdsustatud kvalifikatsioon, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
kunstide magister
Õppekava eesmärgid
Magistriprogrammi eesmärk on valmistada üliõpilasi ette tööks ristmeedia keskkonnas, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süstemaatilist ülevaadet nüüdismeedia mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest ning seeläbi ka valdkonnast Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space