Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia
space
Õppekava kood
KUMMB.FK
Õppekava juht
Krista Aren
HTMi õppekava kood
144338
versiooni kood
KUMMB/17.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia
Õppekava nimetus i.k.
Integrated Arts, Music and Multimedia
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Kunst, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Toetada kultuuriliselt põimunud ja tehnoloogiliselt arenevas Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab integreeritud teadmisi kunsti, muusika ja multimeedia praktilistest ja teoreetilistest võimalustest, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
144.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space