Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales
space
Õppekava kood
KKLSB.YK
Õppekava kuraator
Benjamin Klasche
HTMi õppekava kood
108966
Õppekavaversiooni kood
KKLSB/19.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales
Õppekava nimetus i.k.
Liberal Arts in Social Sciences
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Sotsiaal- ja käitumisteadused, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Vahendada laiapõhjalisi interdistsiplinaarseid teadmisi sotsiaalteadustes, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud laiaulatuslikud interdistsiplinaarsed sotsiaalteaduste alased teadmised ja oskused vastavalt õppekava raames tehtud valikutele (infojuhtimine, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
134.0
Praktika
6.0
Vabaained
16.0
Lõpueksam
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space