Õigusteadus
space
Õppekava kood
AKOM.YK
Õppekava kuraator
Tanel Kalmet
HTMi õppekava kood
106245
versiooni kood
AKOM/22-t.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Õigusteadus
Õppekava nimetus i.k.
Law
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus
Õppekavagrupp
õigus
Õppekavarühm
Õigus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad õiguse erialal või bakalaureusekraad sotsiaalteaduste, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
õigusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
- Kujundada oskus siseriikliku õiguse ja Euroopa Liidu õiguse ning rahvusvahelise õiguse rakendamiseks nende koostoimes, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemseid ja laiapõhjalisi teadmisi õigusteaduse mõistetest, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space