Käsitöötehnoloogiad ja disain
space
Õppekava kood
HKKDR.HK
Õppekava kuraator
Arvo Pärenson
HTMi õppekava kood
100520
versiooni kood
HKKDR/23.HK
Instituut / kolledž
HK - Haapsalu kolledž
Õppekava nimetus e.k.
Käsitöötehnoloogiad ja disain
Õppekava nimetus i.k.
Handicraft Technology and Design
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
rakenduskõrgharidusõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Käsitöö
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus, rakenduskõrgharidusõppe diplom
Õppekava eesmärgid
- luua eeldused ennast teostava käsitöötehnoloogiaid ja disaini olemust tundva loovisiku kujunemiseks, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb käsitöötehnoloogia ja disaini eriala põhimõisteid, teoreetilisi printsiipe ja uurimismeetodeid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
110.0
Praktika
30.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space