Psühholoogia
space
Õppekava kood
PSPSM.LT
Õppekava juht
Kadi Liik
HTMi õppekava kood
1701
versiooni kood
PSPSM/23.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Psühholoogia
Õppekava nimetus i.k.
Psychology
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
psühholoogia
Õppekavarühm
Psühholoogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad psühholoogias, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (psühholoogia)
Õppekava eesmärgid
- Anda süvendatud teadmised psühholoogia olulisematest kaasaegsetest teooriatest, mudelitest ja meetoditest; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb psühholoogia olulisemaid teooriaid, mudeleid ja meetodeid, süvendatult nõustamispsühholoogia, kooli- või organisatsioonipsühholoogia kaasaegseid lähenemisi Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
80.0
Praktika
6.0
Vabaained
4.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space