Kultuuriteadus
space
Õppekava kood
HIKTB.HT
Õppekava kuraator
Lauri Linask
HTMi õppekava kood
80112
Õppekavaversiooni kood
HIKTB/23.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kultuuriteadus
Õppekava nimetus i.k.
Theory of Culture
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
humanitaaria
Õppekavarühm
Humanitaaria, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused laiapõhjaliste teadmiste kujunemiseks erinevatest Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab laiapõhjalisi teadmisi kultuuriga tegelevatest distsipliinidest, kultuuri kompleksse käsitlemise viisidest ja kultuurikriitika suundadest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
96.0
Vabaained
60.0
Lõpueksam
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space