Kultuurikeskkonna analüüs (HIK6341.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6341.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kultuurikeskkonna analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Analysis of Cultural Environment
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Tõnis Kahu (õpetamise keel: eesti keel)
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalus erinevate kultuurikeskkondade kriitiliseks analüüsioskuseks ja selleks vajalike analüüsikeelte omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse kitsam alateema võiks olla “Muusika ja tehnoloogilised utoopiad”. Eesmärk on jälgida muusikaliste utoopiate kujunemist, aga samuti muusikas ilmnenud düstoopilisi hirme. Enamik näiteid puudutavad ehk populaarset muusikat, aga üldine pilt on siiski avaram. Juttu tuleb mõnevõrra klassikalisest muusikatraditsioonist, aga ka futuristidest, industriaalajastu massikultuuridüstoopiatest, rokkmuusikast, rave-kultuurist, psühhedeeliast jne. Teoreetilised ideed ulatuvad klassikalisest esteetikast ning Theodor Adorno ja Walter Benjamini juurest postmodernismi ja nn aktseleratsioninismi ideedeni. Puudutatakse ka nähtusi nagu küberneetika ja informatsiooniteooria. Kindlasti on plaanis pakkuda muusikanäidetele viitavaid linke. Kursus on lahendatud audioloengute formaadis koos lootusega naasta semestri jooksul “ elavate” loengute juurde.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kriitiliselt analüüsida oma ja võõrast kultuurikeskkonda;
- omab teadmisi kultuurikeskkonna analüüsi põhimõistetest ja -meetoditest;
- suudab väärtustada ja hinnata eri kultuurikeskkondi;
- on omandanud süvendatud teadmised ühest kultuurikeskkonna analüüsi valdkonnast.
Õppejõud
Tõnis Kahu
space