Populaarkultuuri teooriad (HIK6334.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6334.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Populaarkultuuri teooriad
Õppeaine nimetus inglise k
Theories of Popular Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Tõnis Kahu (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on tutvustada populaarkultuuri teoreetilise analüüsi sõlmpunkte ja anda ülevaade selle valdkonna olulisematest mõttesuundadest, koolkondadest, ideedest jne. Aine võimaldab jälgida populaarkultuuri mõtestamist kõrvutatuna kultuuriteooria üldisemate arengusuundadega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine keskendub suuresti 20. sajandil levinud käsitlustele popkultuurist – analüüsitakse Frankfurdi koolkonna ideid (Adorno, Marcuse, Benjamin), ideoloogia mõistet (Althusser, Gramsci), strukturalistlikku lähenemist (Barthes), samuti nn kultuuriuuringute panust (Williams, Hall, subkultuuriteooria) ning kõrge ja madala suhteid kultuuris (Bourdieu). Käsitlust leiavad ka uuemad, postmodernsusega seotud teoreetilised mudelid (Baudrillard, aktseleratsoonism jne).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valdab popkultuurist teoreetilise kõnelemise baas-sõnavara (ideed, terminid, meetodid);
- tunneb selle valdkonna keskseid autoriteete ja suudab nende ideid omavahel võrdlevalt eristada;
- on suurendanud oskust lugeda kriitiliselt kultuuriteoreetilisi tekste ja neid kontekstualiseerida.
Õppejõud
Tõnis Kahu
space