Koreograafia
space
Õppekava kood
KUKRB.FK
Õppekava kuraator
Oksana Tralla
HTMi õppekava kood
214228
Õppekavaversiooni kood
KUKRB/20.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Koreograafia
Õppekava nimetus i.k.
Choreography
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
muusika ja teatrikunst
Õppekavarühm
Muusika ja esituskunstid
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused oma loomingulise käekirja kujundamiseks ning professionaalseks enesearendamiseks ja ettevalmistuseks tantsukunsti vallas tantsija, koreograafi või tantsuõpetajana; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud teadmised erinevates tantsukunsti harudes nii filosoofilises kui praktilises mõttes ning valdab peamisi tantsuanalüüsi meetodeid, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh sooritama kõik kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma bakalaureusetöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
194.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
12.0
Kokku
240.0
space
space
space
space