Tekstianalüüs (HIK6342.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6342.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tekstianalüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Text Analysis
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Akadeemilise lugemise, kirjutamise ja analüüsioskuse tõstmine. Kultuuriteoreetiliste lähenemiste tutvustamine klassikaliste tekstide lugemise kaudu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaines tutvutakse kultuuriteooria klassikaliste autoritega ning analüüsitakse nende tekste. Igas seminaris käsitletakse
ühte-kahte teksti ja teemat. Tudengid õpivad tundma valikut erinevatest kultuuriteoreetilistest vaatenurkadest,
lähenemistest ja akadeemilistest väljendusviisidest autoritekstide lugemise, ettekannete tegemise ja seminaridiskussioonides osalemise kaudu, milles loetud teoreetiline materjal seostatakse mõne argielu-nähtusega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb seminarides käsitletud autorite põhiteemasid ja nende lähenemiste põhijooni;
- oskab neid põhijooni seostada kultuuriteoreetiliste vaatenurkadega nende laiemas teoreetilises kontekstis;
- oskab baastasemel analüütiliselt käsitleda kultuuriteoreetilisi tekste ja neid seostada kaasaegsete argieluliste kultuurinähtustega.;
- on baastasemel võimeline arutlema kultuuriteoreetilistel teemadel.
Õppejõud
Lauri Linask
space