Religioossete protsesside analüüs (HIK6345.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6345.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Religioossete protsesside analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Analysis of Religious Processes
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Jaan Lahe (õpetamise keel: eesti keel)
Õppeaine eesmärgid
Käsitleda religiooseid protsesse ühel teatud ajalooperioodil ning õppida tundma nende seoseid poliitilise- ja sotsiaalajalooga, ühiskonnaga ja kultuuriga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse konkreetne teema on semestriti varieeruv, hõlmates kord tänapäeva, kord vanaaega. Käesoleva kevadsemestri kursus on pühendatud manihheismile ja keskendub eeskätt selle religiooni varasemale ajaloole. Kursuse raames vaadeldakse manihheismi tekkimise ajaloolist ja religiooniloolist tausta, õpetust, kultust ja eetikat ning levikut erinevates suurriikides (Sassaniidide riik, Rooma keisririik, Hiina keisririik).

Kursus koosneb loengutest ja loenguid lõpetavast seminarist, mille raames peab iga üliõpilane pidama ettekande. Iseseisvaks tööks on loengute juurde kuuluva kohustusliku kirjanduse lugemine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi manihheismist kui religioonist ning oskab näha selle seoseid teiste religioonidega;
- tunneb manihheismi tekkelugu, õpetust, kultust ja eetikat, manihheismi organisatsiooni ja misjonimeetodeid;
- oskab kriitiliselt reflekteerida manihheismi üle, arvestades tolle usundi sotsiokultuurilist ja religiooniloolist konteksti.
Õppejõud
Jaan Lahe
space