Religioossete protsesside analüüs (HIK6345.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6345.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Religioossete protsesside analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Analysis of Religious Processes
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Jaan Lahe (õpetamise keel: eesti keel)
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade religioonide olukorrast 20. saj-l ja 21. saj esimesel veerandil. Tutvustada religioonide probleeme ja religioonides aset leidvaid suundumusi tänapäeval. Kujundada eeldused religiooni, ühiskonna ja kultuuri vastastikute suhete iseseisvaks analüüsiks ja religiooni kui sotsiokultuurilise fenomeni mitmetahulisuse mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletaks nii suuremate religioonide (kristlus, islam, judaism, hinduism, budism) kui ka väiksemate religioossete kogukondade (sikhid, parsid, jeziidid, druusid, mandalased) tänapäevast olukorda, religioonide rolli ja mõju erinevates ühiskondades, uusreligioone ja uut vaimsust (ingl new spirituality), sekulariseerumist, fundamentalismi ja religioonides muutumist ja selle seoseid ühiskonnas ja kultuuris toimuvate muutustega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet religioonide tänapäevasest olukorrast ja aktuaalsetest probleemidest;
- tunneb religioonide uuemaid suundumusi;
- on võimeline hindama religioonide rolli ja mõju ühiskonnas;
- on võimeline analüüsima religiooni, ühiskonna ja kultuuri vastastikuseid seoseid.
Õppejõud
Jaan Lahe
space