Semiootika (HIK6332.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6332.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Semiootika
Õppeaine nimetus inglise k
Semiotics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
Daniele Monticelli (õpetamise keel: eesti keel)
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused semiootilise mõttelaadi ja põhimõtetega tutvumiseks.
Luua eeldused olulisemate semiootiliste mõistete ja teooriate omandamiseks.
Luua võimalused teadmise kujunemiseks semiootika olulisematest autoritest ja teostest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Semiootika põhiprobleemide süstemaatiline ülevaade. Teemad: semiootika ja strukturalism; semiootika filosoofilised probleemid; semioosi mõiste ja selle dimensioonid; semiootika ja kommunikatsioon; semiootiline hermeneutika.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi semiootika põhiprobleemidest, -mõistetest ja -suundadest;
- oskab orienteeruda semiootika põhiprobleemides ja neid analüüsida;
- omab teadmisi semiootika peamistest koolkondadest ja autoritest.
Õppejõud
Daniele Monticelli
space