Semiootika (HIK6332.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6332.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Semiootika
Õppeaine nimetus inglise k
Semiotics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Daniele Monticelli (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused semiootilise mõttelaadi ja põhimõtetega tutvumiseks.
Luua eeldused olulisemate semiootiliste mõistete ja teooriate omandamiseks.
Luua võimalused teadmise kujunemiseks semiootika olulisematest autoritest ja teostest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Semiootika põhiprobleemide süstemaatiline ülevaade. Teemad: semiootika ja strukturalism; semiootika filosoofilised probleemid; semioosi mõiste ja selle dimensioonid; semiootika ja kommunikatsioon; semiootiline hermeneutika.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi semiootika põhiprobleemidest, -mõistetest ja -suundadest;
- oskab orienteeruda semiootika põhiprobleemides ja neid analüüsida;
- omab teadmisi semiootika peamistest koolkondadest ja autoritest.
Õppejõud
Daniele Monticelli
space