Kultuuriajalugu (HIK6333.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6333.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kultuuriajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
Cultural History
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Marek Tamm (õpetamise keel: eesti keel)
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on luua võimalused teadmiste kujunemiseks kultuuriajaloo arengu, olulisemate suundade, tähtsamate esindajate, peamiste meetodite ja teoste valdkonnas. Kursus loob samuti eeldused kultuuri ajaloolise uurimise oskuste kujunemiseks ja iseseisvaks kriitiliseks tööks kultuuriajalooliste tekstidega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse sisuks on sissejuhatus kultuuriajaloo uurimise ajalukku ja metodoloogiatesse. Kursuse käigus õpitakse erinevaid viise, kuidas on võimalik uurida kultuuri ajalooliselt, samuti tutvutakse mõjukamate kultuuriajaloolaste tööde ja vaadetega. Iseseisvalt tuleb läbi lugeda kolm silmapaistvat kultuuriajaloolist uurimust ja kirjutada igaühest arvustus (vt. täpsemalt Iseseisva töö nõuded).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab kultuuriajaloo peamisi meetodeid ja suundi;
- teab kultuuriajaloo kujunemise peamisi etappe;
- teab olulisemaid kultuuriajaloolasi ja nende töid;
- oskab mõista ja mõtestada kultuurilisi nähtusi ajaloolises perspektiivis;
- oskab algtasemel kirjalikult analüüsida kultuuriajaloolisi tekste.
Õppejõud
Marek Tamm
space