Kultuuriteooria (HIK6331.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6331.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kultuuriteooria
Õppeaine nimetus inglise k
Cultural Theory
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Lauri Linask (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursusel käsitletakse erinevaid olulisi kultuuri määratlemise, mõtestamise ja uurimise viise, erinevate kultuuri uurivate distsipliinide kokkupuutepunkte ja kultuuri uurimise ajaloolist arengut. Erinevad vaatenurgad kultuurile annavad võimaluse ja konteksti edaspidiseks sügavamaks kultuuriteoreetiliseks süvenemiseks, analüüsiks ja kultuuriteemadel arutlemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate kultuuri määratlemise võimalustest erinevates kontekstides (kultuur ja keskkond, kultuur ja teine kultuur, kultuur ja ühiskond, kultuur ja mõtlemine, kultuur ja kommunikatsioon). Antakse kõrvutav ülevaade olulisematest kultuuri uurivatest distsipliinidest (kultuuriantropoloogia, kultuuriuuringud, kultuurisemiootika, kultuuripsühholoogia, kultuurisotsioloogia, kultuurifilosoofia). Käsitletakse kultuuriteooria võtmemõisteid (keel, kommunikatsioon, mälu, identiteet, tekst jms).

Kursus käsitleb järgmiseid teemasid:
Kultuuriteooria valdkond ja ülesanne;
Kultuuriteoreetilise mõtlemise kujunemine;
Kultuurisõltelisus ja universalism;
Kultuuriteooria ja kultuurikriitika;
Kultuuri defineerimise viisid;
Kultuuri uurimise võimalused;
Kultuuriteooria väljundid;
Kultuurilised kooslused: põhimõisted;
Kultuurkonnad;
Kultuur ja praktikad;
Kultuuriteoreetilised distsipliinid.

Tudengitelt eeldatakse kohustusliku kirjanduse läbi töötamist, vaheesseede kirjutamist ja eksamiteks ettevalmistumist kohustusliku ja lisakirjanduse abil.


Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valdab kultuuriteooria olulisemaid mõisteid ja meetodeid, tunneb peamiseid kultuuri uurivaid distsipliine ja neile iseloomulikke jooni;
- teab kultuuriteooria keskseid autoreid ja suudab nende ideid omavahel võrdlevalt eristada;
- oskab kriitiliselt lugeda kultuuriteoreetilisi tekste, nende üle arutleda ja neid kontekstualiseerida;
- oskab kultuuri kirjeldada põhitunnuste kaudu ja võrrelda erinevaid kultuurimääratlusi;
- saab aru üldise kultuuriteooria metodoloogilistest alustest ja orienteerub kvalitatiivsetes uurimismeetodites;
- oskab piiritleda kultuurilist uurimisobjekti.
Õppejõud
Lauri Linask
space