Filmi-, draama- või visuaalkultuuri analüüs (HIK6343.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6343.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Filmi-, draama- või visuaalkultuuri analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Film, Drama or Visual Culture Analysis
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Tõnis Kahu (õpetamise keel: eesti keel)
Õppeaine eesmärgid
Seminari eesmärk uurida populaarkultuuri seisukohalt oluliste teemade ilmnemist visuaalse meediumi kaudu ning pakkuda üliõpilastele võimalust avardada oma teoreetilist sõnavara neil teemadel arutlemiseks. Käsitlusele tulevad teemad iseenesest loomulikult populaarkultuuri valdkonda ei ammenda, kuid nende valikul on silmas peetud siiski nende üldistavat jõudu. Kursus proovib ka hoida tasakaalu kodu- ja välismaiste visuaalkultuuri näidete vahel. Kursust toetab kohati ka soovituslik kirjandus
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aines vaadeldakse seda, kuidas filmimeediumi abiga saame üldistatult vaadelda üldisemaid kultuuri- ja ühiskonnaprobleeme. See tähendab, et analüüsi keskmes ei ole filmikunsti spetsiifilised (näiteks tehnilised) iseärasused. Teemad puudutavad pigem popkultuuri, kultuuriajalugu, esteetikat, filosoofiat jne. Kursusel vaheldub õpilaste iseseisev töö diskussioonidega klassiruumis (antud juhul virtuaalses). Kõiki filme saadab teatud komplekt küsimusi, millele üliõpilased annavad vastused seminaris vaba vestluse vormis. Valmistumine igaks virtuaalseks seminariks eeldab küllaltki mahukat iseseisvat tööd. Mõnel puhul antakse ka soovituslikke lisamaterjale.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab visuaalse materjali baasil analüüsida popkultuuri eri aspekte ja siduda neid kultuuriteooria üldisemate probleemide ja teemadega;
- suudab vaadelda popkultuuritekste (mitte ainult visuaalseid) väljaspool tavapärasemaid funktsionaalseid tarbimiskontekste;
- suudab mõista ja analüüsida popkultuuri imagoloogilist mõjujõudu;
- oskab näha rahvusvahelise popkultuuri seoseid ja siirdeid Eesti kultuuriruumis.
Õppejõud
Tõnis Kahu
space