Sotsiaaltöö
space
Õppekava kood
STSTB.YK
Õppekava kuraator
Marju Medar
HTMi õppekava kood
1615
versiooni kood
STSTB/22.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Sotsiaaltöö
Õppekava nimetus i.k.
Social Work
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
sotsiaalteenused
Õppekavarühm
Sotsiaaltöö ja nõustamine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused sotsiaaltöötaja kujunemiseks, kes on omaks võtnud sotsiaaltöö eetilised lähtekohad, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on teadlik sotsiaaltöö eetilistest ja teoreetilistest lähtekohtadest ja meetoditest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
130.0
Praktika
10.0
Vabaained
16.0
Lõpueksam
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space