Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
space
Õppekava kood
GRENB.HT
Õppekava juht
Kristiina Rebane
HTMi õppekava kood
144337
versiooni kood
GRENB/20.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
Õppekava nimetus i.k.
European Modern Languages and Cultures
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Keeleõpe
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Kõikidele peaerialadele:
1) Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon;
Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Õppekava eesmärk on:
- luua võimalused humanitaarteaduste põhisuundade ning teooriate tundmaõppimiseks;
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab laiaulatuslikke teadmisi ja oskusi humanitaaria valdkonnas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
102.0
Vabaained
54.0
Lõpueksam
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space