Hispaania teater ja filmikunst (GRR6744.HT)
Õppeaine kood
GRR6744.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania teater ja filmikunst
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish Theatre and Cinema
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teatri- ja filmikunsti analüüsiks vajalike tehnikate omandamiseks, mõista hispaania teatri ja filmikunsti arengujooni 20. ja 21. sajandil nende ajaloolis-kultuurilises kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teatriteooria ja teatrianalüüsi elemendid. Filmiteooria ja filmianalüüsi elemendid. Hispaania teater ja filmikunst enne kodusõda: kontekst ja näited. Värsiteater (García Lorca), tummfilm (Florian Rey). Diktatuuriaegne teater ja filmikunst: kontekst ja näited. Koomiline teater (Mihura), eksistentsialistlik teater ja sotsiaalne realism (Buero-Vallejo), eksperimentaalne teater (Arrabal). Tsensuur ja Buñueli filmide ühiskonnakriitika. Film noir ja frankism (Garcia Berlanga). Filmikeele semiootika (Saura). Lapsepõlve narratiiv filmikunstis (Erice). Teatri uuemad suundumused (Sinisterra, Sirera, Galceran, Cunillé, García, Mayorga, Galán). La movida madrileña ja Almodóvari filmid. Filmi heli analüüs (Eloy de la Iglesia). Ekraniseering (Cuerda). Maagiline realism (Toro). Majanduskriis (León de Aranoa). Huumor ja stereotüübid (Martínez-Lázaro).
Õppeaine õpiväljundid
Süsteemsed teadmised Hispaania teatri ja filmikunsti suundumustest.
Oskus analüüsida teatriteost ja filmi lähtuvalt sellele omastest joontest.
Õppejõud
Merilin Kotta
Asenduskirjandus
• Rosselló, Ramon X. (1999). Anàlisi de l'obra teatral (teoria i pràctica). Barcelona: Biblioteca Sanchis Guarner.
• Trancón Pérez, Santiago (2004). Texto y representación. Aproximación a una teoría crítica del teatro. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).
• Aixalà, Evelyn; Álvarez, Gabriela; Anfruns, Mariona; Comes, Claudia; González, Carmen. (2009). Clase de cine. Barcelona: Difusión.
• Karam, Tanius. (2011). Introducción a la semiótica de la imagen.Portal Comunicación.
• De Pablo, Santiago. (2001). Cine e Historia: ¿La gran ilusión o la amenaza fantasma? Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
• Zavala, Lázaro. (2010). Módulo de cine. UAM Xochimilco.
• Boggs, J. & Petrie,D. (2008). The Art of Watching Films. Seventh Edition. Boston: McGraw Hill.
• Gill, Mary McVey, Smalley, Deana & Haro María-Paz. (2006). Cinema for Spanish Conversation. Boston: Thomson-Heinle. 3rd Edition.