Hispaania teater ja filmikunst (GRR6744.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6744.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania teater ja filmikunst
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish Theatre and Cinema
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Merilin Kotta (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teatri- ja filmikunsti analüüsiks vajalike tehnikate omandamiseks, mõista hispaania teatri ja filmikunsti arengujooni 20. ja 21. sajandil nende ajaloolis-kultuurilises kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Draamateooria, teatrianalüüsi elemendid ja näidendi tõlkimise spetsiifika. Sissejuhatus filmianalüüsi. Ülevaade Hispaania teatrist ja filmikunstist 20. ja 21. sajandil: perioodid, kontekst ja näited. Värsiteater ja rändteater (García Lorca), esperpento (Valle-Inclán), koomiline teater (Mihura). Tsensuur ja ühiskonnakriitika diktatuuriaegses teatris ja filmikunst. Eksistentsialism ja sotsiaalne realism (Buero-Vallejo) ja eksperimentaalne teater (Arrabal). Kodusõja kujutamine laval ja ekraanil. Hispaania ja katalaani teatri uuemad suundumused (Sinisterra, Sirera, Galceran, Cunillé, Mayorga, Galán). Dokumentaalfilm ja uuemad suundumused mängufilmis. Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas hispaania keele A1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab ära tunda ja iseloomustada Hispaania teatri ja filmikunsti olulisemaid suundumusi 20. ja 21. sajandil;
- suudab paigutada konkreetseid teoseid ajaloolis-kultuurilisse konteksti;
- mõistab draamateksti erijooni ja originaalnäidendi tõlkimise iseärasusi, toetudes oma esmastele kogemustele;
- oskab püstitada uurimisprobleemi ning sellest lähtuvalt analüüsida näidendit ja filmi akadeemilises eesti keeles;
- on parandanud oma hispaania keele sõnavara ja filmide mõistmise oskust;
- suudab mõtestada oma õpiprotsessi.
Õppejõud
Merilin Kotta
space