Prantsusmaa ajalugu, ühiskond ja kultuur (GRR6901.HT)
Õppeaine kood
GRR6901.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsusmaa ajalugu, ühiskond ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
French History, Society and Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Kaia Sisask (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Omandada teadmised olulisematest sündmustest, ideedest ja institutsioonidest, mis on kujundanud Prantsuse ühiskonda ja kultuuri Rooma riigi lagunemisest kuni Suure Prantsuse revolutsioonini
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Prantsuse ajaloo tähtsündmused; keskaja, renessansiaja ja valgustusaja inimese maailmapilt ja üldine mentaalsus, ühiskonna struktuur erinevatel ajajärkudel, Riik ja Kirik ning ilmalikustrumisprotsess; suurkujud, ühiskonda kujundanud ideed; ideed, mis viisid Suurele Prantsuse revolutsioonile.
Õppeaine õpiväljundid
Baasteadmised tähtsamatest ajaloosündmustest
Suutlikkus analüüsida ühiskonda kujundanud ideid nende ajaloolises, ühiskondlikus ja kultuurilises kontekstis
Võimekus hinnata tänapäeva Prantsuse ühiskonda ja kultuuri kui oma mineviku pärijat.

Õppejõud
Kaia Sisask
Asenduskirjandus
Eelmised, ja lisaks:
N. Elias „Tsiviliseerumisprotsess“ I, II, Tallinn 2007
A. Gurjevitš „Keskaja inimese maailmapilt“, Tallinn 1992
G. Duby, "France in the Middle Ages 987-1460 from Hugh Capet to Joan of Arc", Oxford Blackwell 2000
E. Le Roy Ladurie, "The Royal French State 1460-1610"Oxford, Cambridge, Blackwell 1994
Osaliselt: F. Furet, "Revolutionary France 1770-1880",Oxford, Cambridge, Blackwell 1993