Hispaania kirjanduse suured raamatud (GRR6743.HT)
Õppeaine kood
GRR6743.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania kirjanduse suured raamatud
Õppeaine nimetus inglise k
Masterpieces in Spanish Literature (until the 20th c.)
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Merilin Kotta (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Lugeda (valikuliselt) ja analüüsida kokku lepitud teemade lõikes, teoreetilises, ajaloolis-kultuurilises ning hilisemas retseptsioonilises kontekstis Hispaania kirjandusklassikat. Luua eeldused suurteoste süvendatud mõistmiseks ja kirjandusteoste analüüsi tehnikate omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Rahvuslik kirjanduskaanon ja identiteet. Hispaania kirjanduskaanoni kujunemine. Teoseid anaüüsitakse (valikuliselt) vastavalt järgmistele teemadele: reaalne aegruum ja sümboolne/fiktsionaalne aegruum; jutustaja ja jutustus; kommentaar ja metakommentaar; pilt ja sõna; Jumal, ühiskond ja mina; au ja vabadus, hullus ja arukus jt. Käsitletakse järgmisi teoseid: keskaegne lugulaul ja rüütliromaani kriitika („Laul minu Cidist“ ja Cervantese „Don Quijote”); pikareskne romaan („Tormese Lazarillo elukäik“, Cervantese „Koerte kõnelus”). Barokiaegne draama (Tirso de Molina „Sevilla pilkaja“, Calderón de la Barca „Elu on unenägu“), realistlik romaan (Pérez Galdósi „Osatu”, kodusõjaeelne esseistika (Unamuno „Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest“ ja Ortega y Gasseti „Masside mäss“) ja draama (García Lorca „Bernarda Alba maja“).
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilasel on
• laiapõhjaline ülevaade käsitletavatest teostest nende kirjutamisaja kultuurilises ja järgnevas retseptsioonilises kontekstis;
• süvendatud teadmine antud teostest mingis kitsamas teoreetilis-kultuurilises küsimuses;
• oskus analüüsida käsitletavate teoste katkendeid vastavas võtmes ja kirjutada etteantud teemal analüüsivat esseed.
Hindamismeetodid
-
Õppejõud
Merilin Kotta
Asenduskirjandus
Pedraza Jiménez, F. B. Rodríguez Cáceres, M. (2010). La épocas de la literatura española. Editorial Planeta. Rodríguez Cacho, L. (2009). Manual de historia de la literatura española 2: siglos XVII al XX, Castalia.