Ingliskeelsete maade ühiskond ja kultuur (GRA6303.HT)
Õppeaine kood
GRA6303.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ingliskeelsete maade ühiskond ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Society and Culture of English-Speaking Countries
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Helis Rõuk (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade ingliskeelsete maade olulisematest sündmustest, mõistetest ja suundumistest nende ajaloolilses ja kultuurilises kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel vaadeldakse tähtsamaid sündmusi ingliskeelsete maade ajaloos. Ajaloolisi sündmusi käsitletakse seoses ühiskondlike ja kultuuriliste arengutega. Iseseisev töö hõlmab loengumaterjalide ja kirjanduse läbitöötamist.
Õppeaine õpiväljundid
Teadmised tähtsamatest ajaloosündmustest ja liikumistest, olulisematest ajaloolistest isikutest, kohtadest, kuupäevadest ja mõistetest.
Oskus seostada ajaloolisi sündmusi ühiskondlike ja kultuuriliste arengutega. Suutlikkus analüüsida ajaloolisi sündmusi ja vaadelda neid laiemas kontekstis.
Õppejõud
Helis Rõuk
Asenduskirjandus
O’Driscoll, J. 2003. Britain; T.-M.-Loko. 2005. Let us explore the British Isles ; Crystal, D. 2010. Evolving English. One language, many voices. The British Library ; American Life and Institutions. USIS;
Materjalid veebikeskkonnas.