Ingliskeelsete maade ühiskond ja kultuur (GRA6303.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6303.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ingliskeelsete maade ühiskond ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Society and Culture of English-Speaking Countries
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade ingliskeelsete maade olulisematest sündmustest, mõistetest ja suundumistest nende ajaloolilses ja kultuurilises kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel vaadeldakse tähtsamaid sündmusi ingliskeelsete maade ajaloos. Ajaloolisi sündmusi käsitletakse seoses ühiskondlike ja kultuuriliste arengutega. Iseseisev töö hõlmab loengumaterjalide ja kirjanduse läbitöötamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab tähtsamatest ajaloosündmustest ja liikumistest, olulisematest ajaloolistest isikutest, kohtadest, kuupäevadest ja mõistetest;
- oskab seostada ajaloolisi sündmusi ühiskondlike ja kultuuriliste arengutega. Suutlikkus analüüsida ajaloolisi sündmusi ja vaadelda neid laiemas kontekstis.
Õppejõud
Helis Rõuk
space