Inglise keele ajalugu ja areng (GRA6312.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6312.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keele ajalugu ja areng
Õppeaine nimetus inglise k
History and Development of the English Language
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
Suliko Liiv (õpetamise keel: inglise keel)
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Ajalooline ülevaade inglise keele kujunemisloost, selle arengut suunanud teguritest ning keele staatusest hetkel. Erilist tähelepanu pööratakse inglise keele fonoloogias, leksikas ja grammatikas aset leidnud muutustele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Indo-euroopa ja germaani keeled; inglise keele erinevad arenguetapid ning tähtsamad muutused; inglise keel maailmakeelena; kaasaegne inglise keel.
Inglise keele ajaloo erinevate perioodide originaaltekstide läbitöötamine ning analüüsimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud ülevaate inglise keele ajaloost ja arengust;
- oskab kommenteerida keele fonoloogia, grammatika ja leksika ajalooliselt kujunenud iseärasusi.
Õppejõud
Suliko Liiv
space