Saksa keel C1.2 (LCD6332.HT)
space
Õppeaine kood
LCD6332.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keel C1.2
Õppeaine nimetus inglise k
German C1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine peaeesmärgiks on määratletud temaatika piires suulise ja kirjaliku osaoskuse arendamine ning integreerimine teiste osaoskustega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse keskmes on käsitleva keele omandamine, uurimine ja korrastamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on tutvunud valdkonna põhimõistetega ja erialase terminoloogiaga;
- tunneb määratletud temaatilisi artikleid, oskab neis esile tuua põhi- ja kõrvalprobleeme ning neid oma kogemuse varal kommenteerida;
- suudab antud temaatika piires koostada grupi- ja individuaalseid ettekandeid ja neid keeleliselt õigesti ette kanda;
- oskab õpitut praktikas rakendada, sooritades nõutavad kirjalikud tööd positiivsele tulemusele;
- demonstreerib märgatavat sõnavara suurenemist, käsitletud teemade valdamist arutlustes, keeleoskuse täpsuse ja soravuse paranemist.
Õppejõud
Ramona Bätz
space