Võõrkeeleõpetaja
space
Õppekava kood
GRVOM.HT
Õppekava kuraator
Merilyn Meristo
HTMi õppekava kood
145117
versiooni kood
GRVOM/23.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Võõrkeeleõpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Teacher of Foreign Languages
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Ühe keele õpetaja peaerialadel:
1) Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon
Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
Õppekava eesmärk on luua eeldused õppijakesksete võõrkeeleõpetajate Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb kasvatusteaduste, õppimise ja õpetamise psühholoogia ning aine- ja valitud eriala ainedidaktika alaseid põhimõisteid, teooriaid ja uurimismeetodeid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
48.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
30.0
Praktika
24.0
Lõputöö
18.0
Kokku
120.0
space
space
space
space