Võrdlev filosoofia
space
Õppekava kood
HIFVM.HT
Õppekava kuraator
Liisi Keedus
HTMi õppekava kood
227342
Õppekavaversiooni kood
HIFVM/22.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Võrdlev filosoofia
Õppekava nimetus i.k.
Comparative Philosophy
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
humanitaaria
Õppekavarühm
Filosoofia ja eetika
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused omandada süvendatud teadmised ja oskused filosoofiliseks uurimistööks ning nende laiemaks rakendamiseks ühiskondlike ja kultuuriprobleemide lahendamisel; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemset ülevaadet ja süvendatud teadmisi tänapäeva filosoofia olulisematest suundadest, mõistetest, meetoditest ja nende rakendusvõimalustest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space