Tänapäeva Itaalia kujunemine (GRR6802.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6802.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tänapäeva Itaalia kujunemine
Õppeaine nimetus inglise k
Contemporary Italy
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Daniele Monticelli (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam põhilistest ajaloolistest sündmustest ning kultuurilistest ja sotsiaalsetest nähtustest, mis iseloomustavad Itaaliat alatet Viini kongressist kuni tänapäevani.
Kujundada oskust kriitiliselt mõtestada tänapäeva Itaalia põhiprobleeme, mõista kultuuriliste nähtuste seotust oma ajaloolise ning sotsiaalse kontekstiga
Luua eeldused kaasaegse Itaalia ühiskonna ja kultuuri teatud aspekte puudutava essee kirjutamiseks iseseisvalt kogutud ja läbitöötatud materjali põhjal.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse tänapäeva Itaalia kujunemisel olulist rolli mänginud ajaloolisi sündmusi ja sotsiaalseid nähtusi ning kaasaegse Itaalia ajalugu läbivaid sotsiaal-kultuurilisi omapärasid.
Iganädalased loengud on teemakesksed ja keskenduvad Itaalia oluliste sotsiaalsete ja kultuuriliste probleemide ajaloolistele põhjustele ning tänapäevastele aspektidele. Teemasid käsitletakse problematiseerivas vormis, mis aitab esile tuua ja üliõpilastega arutada peamisi vastuolusid ja valupunkte tänapäeva Itaalia ühiskonnas. Käsitletavate teemade ringi kuuluvad nt järgmised:
• “brigante ja mafioso”;
• “emigrant ja immigrant”;
• “kirik ja katoliiklased”;
• “ühinenud riik ja piirkondlikud erinevused”;
• “perekond ja ühiskond”.
Ülenädalastes seminarides toimuvad ettekanded ja arutelud kaasaegse Itaalia kujunemise tähtsamate etappide kohta üliõpilaste iseseisvalt loetud ja läbitöötatud materjali põhjal. Keskendutakse järgmistele perioodidele ja küsimustele:
• rahvusliku ärkamise aeg ja iseseisvussõjad (Risorgimento);
• ühinenud Itaalia põhiküsimused;
• Giolitti aeg;
• fašism;
• 40-ndate aastate kolm Itaaliat;
• vastupanuliikumine: kas teine rahvuslik ärkamine või pooleli jäänud revolutsioon?
• kristlike demokraatide ja kommunistide Itaalia;
• 60-ndad aastad: majanduslik ime ja noorte mäss;
• “tina-aastad”;
• “Esimese vabariigi” lõpp ja Berlusconi aeg.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi Itaalia ajaloost, ühiskonnast ja kultuurist 1815. aastast kuni tänapäevani;
- suudab paigutada teatud sotsiaal-kultuurilisi nähtusi laiemasse ajaloolisse konteksti;
- suudab iseseisvalt ja kriitiliselt määratleda ja uurida tänapäeva Itaalia põhiprobleeme.
Õppejõud
Daniele Monticelli
space