Tänapäeva Hispaania kujunemine (GRR6742.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6742.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tänapäeva Hispaania kujunemine
Õppeaine nimetus inglise k
Contemporary Spain
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Merilin Kotta (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam Hispaania ajaloo murrangulistest hetkedest poliitilises, kultuurilises ja sotsiaalses plaanis alates 19. sajandi algusest kuni tänapäevani. Kujundada oskust mõista kultuuriliste nähtuste seotust ajaloolise kontekstiga. Luua eeldused tänapäeva Hispaania kultuuripärandi kujunemise ja võtmeprobleemide mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengutes antakse ülevaade kaasaegse Hispaania kujunemisel olulist rolli mänginud ajaloosündmustest ja sotsiaalsetest nähtustest. Teemad: absolutistliku monarhia ja Vana režiimi kriis: Hispaania iseseisvussõda ja kolooniate iseseisvumine. Liberaalide parlamentaarse monarhia, karlistide sõjad ja Esimene vabariik. Bourbonide restauratsioon ja Primo de Rivera diktatuur. Demokraatliku riigi ülesehitamise raskused: Teine vabariik ja kodusõda. Franco antidemokraatlik riik ja sellest lähtuv üleminek demokraatiale. Tänapäeva Hispaania sotsiaalsed ja poliitilised probleemid. Seminarides arutletakse Hispaania peamiste vastuolude ja valupunktide üle nagu meediaeetika, ajaloomälu küsimus, kodusõja kujutamine kirjanduses, rahvuskonfliktid tänapäeva ühiskonnas.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab nimetada ja mõista Hispaania ajaloo olulisemaid sündmusi 1808. aastast tänapäevani;
- suudab paigutada isikuid ja sotsiaal-kultuurilisi nähtusi ajaloolisse konteksti ning mõistab ajaloopärandi osa tänases ühiskonnas;
- mõistab tänapäeva Hispaania rahvuselist ja kultuurilist mitmekesisust;
- suudab püstitada tänapäeva Hispaania põhiprobleeme puudutavat uurimisküsimust ja analüüsida seda romaanis või ajakirjanduses;
- on parandanud oma kriitilise mõtlemise, dokumenteerimise ja ajaplaanimise oskusi;
- oskab viidata ja koostada ettekannet akadeemilises eesti keeles;
- on parandanud oma hispaania keele sõnavara ja tekstimõistmise oskust.
Õppejõud
Merilin Kotta
space