Tänapäeva Hispaania kujunemine (GRR6742.HT)
Õppeaine kood
GRR6742.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tänapäeva Hispaania kujunemine
Õppeaine nimetus inglise k
Contemporary Spain
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam Hispaania ajaloo murrangulistest hetkedest poliitilises, kultuurilises ja sotsiaalses plaanis alates 19. sajandi algusest kuni tänapäevani. Kujundada oskust mõista kultuuriliste nähtuste seotust ajaloolise kontekstiga. Luua eeldused tänapäeva Hispaania kultuuripärandi kujunemise ja võtmeprobleemide mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengutes antakse ülevaade kaasaegse Hispaania kujunemisel olulist rolli mänginud ajaloosündmustest ja sotsiaalsetest nähtustest. Teemad: „Kaasaegse Hispaania“ mõiste. Absolutistliku monarhia ja Vana režiimi kriis. Liberaalide riigi ülesehitamise raskused. Bourbonide restauratsioon ja liberaalide konstitutsioonilise monarhia kriis. Demokraatliku riigi ülesehitamise raskused: Teine Hispaania Vabariik ja Hispaania kodusõda. Franco antidemokraatlik riik. Diktatuurist lähtuv demokratiseerumine. Tänapäeva Hispaania sotsiaalsed ja poliitilised probleemid.
Ülenädalastes seminarides käsitletakse problematiseerivas vormis, ettekannete ja arutelude kaudu peamisi vastuolusid ja valupunkte kaasaegses ja tänapäeva Hispaanias. Teemad: Hispaania ja Hispanoameerika suhted; ajaloomaal kui ideoloogia kandja; 1898. a vaimsus; „Hõbedane aeg“ hispaania kultuuris; opositsioon 20. sajandi diktatuuridele; ajaloomälu küsimus; rahvuse küsimus tänapäeva Hispaania mitmekultuurilises ühiskonnas.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane
• omab terviklikku ülevaadet Hispaania ajaloost, ühiskonnast ja kultuurist 1808. aastast kuni tänapäevani;
• suudab paigutada sotsiaal-kultuurilisi nähtusi ajaloolisse konteksti ja näha ajaloopärandi osa tänases ühiskonnas;
• suudab iseseisvalt ja kriitiliselt määratleda ja uurida tänapäeva Hispaania põhiprobleeme.
Õppejõud
Merilin Kotta