Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur (GRR6741.HT)
Õppeaine kood
GRR6741.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish History, Society and Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Merilin Kotta (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade Hispaania ajaloo murrangulistest hetkedest poliitilises, kultuurilises ja sotsiaalses plaanis esiajast Iseseisvussõjani (1808-1814). Luua eeldused Hispaania ühiskonda mõjutanud protsesside ja kultuuripärandi kujunemise mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Perioodid ja teemad: Esiaeg ja rauaaegsed rahvad. Keskaeg: visigootide kuningriik, moslemite vallutus, kristlike kuningriikide teke ja ekspansioon. Romaani ja gooti stiil. Keskaja kirjandus. Uusaeg: Hispaania ühendamine, Habsburgide impeeriumi ekspansioon Uues Maailmas. Renessanss ja humanism kirjanduses. Vastureformatsioon ja barokk-kultuuri „kuldne sajand“. Pärilussõda ja Bourbonide tsentraliseeritud Hispaania (18. saj). Valgustusaeg ja neoklassitsism.
Seminaride teemad: Narratiivsus ja objektiivsus ajalooteaduses Ramon Llulli, Kastiilia Isabeli, Carlos I ja Felipe V elulugude näitel. Barokkajastu maailmapilt draamas ja kunstis. Hispaania mitmekultuurilise ühiskonna kujunemine.
Iseseisev töö osundatud kirjandusega õppejõuga kokkulepitud teemadel ja vormis (kokkuvõtted, tekstikommentaarid, ettekanded).
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilasel on:
• alusteadmised Hispaania ajaloo põhiperioodidest esiajast Iseseisvussõjani; keskaja, renessansi, baroki ja valgustusaja kultuurist Hispaanias.
• oskus seostada Hispaania ajalugu Euroopa ja Hispanoameerika ajalooga ning näha Hispaania osa selles.
• oskus paigutada sotsiaal-kultuurilisi nähtusi ajaloolisse konteksti ja mõista ajaloopärandi osa tänases Hispaania ühiskonnas.
Õppejõud
Merilin Kotta
Asenduskirjandus
Bajo Álvarez, F., Gil Pecharromán, J. (2003). Historia de España. Madrid: SGEL.
Carr, R. (2006). Hispaania ajalugu. Tln.: Valgus.