Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur (GRR6741.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6741.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish History, Society and Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade Hispaania ajaloo murrangulistest hetkedest poliitilises, kultuurilises ja sotsiaalses plaanis esiajast Iseseisvussõjani (1808-1814). Luua eeldused Hispaania ühiskonda mõjutanud protsesside ja kultuuripärandi kujunemise mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Piirkondlik, geograafiline ja kultuuriline mitmekesisus. Ülevaade ajaloo põhiperioodidest: esiaeg, rauaaegsed rahvad ja romaniseerimine; keskaeg: läänegootide kuningriik, moslemite vallutus, kristlike kuningriikide teke ja ekspansioon, romaani ja gooti stiilid, romaani keelte kasutus keskajal; uusaeg: Kastiilia ja Aragóni personaalunioon, rekonkista lõpp; Habsburgide impeerium Euroopas ja Uue Maailma vallutus, renessanss; vastureformatsioon ja barokk-kultuuri „kuldne sajand“. Pärilussõda ja Bourbonide tsentraliseeritud riik. Valgustusaeg ja neoklassitsism. Seminarides käsitletakse piirkondlikke eripärasid; objektiivsust ajalooteaduses, biograafias ja reisikirjanduses; barokk-kunsti ja õppeks kohandatud hispaaniakeelset lektüüri.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab terviklikku ülevaadet Hispaania ajaloo põhiperioodidest esiajast iseseisvussõjani ning keskaja, renessansi, baroki ja valgustusaja kultuurist;
- oskab seostada Hispaania ajalugu Euroopa ja Hispanoameerika ajalooga ning näha Hispaania osa selles;
- oskab paigutada isikuid ja sotsiaal-kultuurilisi nähtusi ajaloolisse konteksti ning mõistab ajaloopärandi osa tänases Hispaania ühiskonnas;
- suudab kirjeldada Hispaania kuningriigi piirkondlikke eripärasid ja tunneb peast autonoomsete piirkondade kaarti;
- on parandanud oma kriitilise mõtlemise, dokumenteerimise ja ajaplaanimise oskusi;
- oskab viidata ja koostada ettekannet akadeemilises eesti keeles;
- on parandanud oma hispaania keele sõnavara ja tekstimõistmise oskust.
Õppejõud
Merilin Kotta
space