Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur (GRR6741.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6741.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish History, Society and Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade Hispaania ajaloo murrangulistest hetkedest poliitilises, kultuurilises ja sotsiaalses plaanis esiajast Iseseisvussõjani (1808-1814). Luua eeldused Hispaania ühiskonda mõjutanud protsesside ja kultuuripärandi kujunemise mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Piirkondlik, geograafiline ja kultuuriline mitmekesisus. Ülevaade ajaloo põhiperioodidest: esiaeg, rauaaegsed rahvad ja romaniseerimine; keskaeg: läänegootide kuningriik, moslemite vallutus, kristlike kuningriikide teke ja ekspansioon, romaani ja gooti stiilid, romaani keelte kasutus keskajal; uusaeg: Kastiilia ja Aragóni personaalunioon, rekonkista lõpp; Habsburgide impeerium Euroopas ja Uue Maailma vallutus, renessanss; vastureformatsioon ja barokk-kultuuri „kuldne sajand“. Pärilussõda ja Bourbonide tsentraliseeritud riik. Valgustusaeg ja neoklassitsism. Seminarides käsitletakse piirkondlikke eripärasid; objektiivsust ajalooteaduses, biograafias ja reisikirjanduses; barokk-kunsti ja õppeks kohandatud hispaaniakeelset lektüüri.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab terviklikku ülevaadet Hispaania ajaloo põhiperioodidest esiajast iseseisvussõjani ning keskaja, renessansi, baroki ja valgustusaja kultuurist;
- oskab seostada Hispaania ajalugu Euroopa ja Hispanoameerika ajalooga ning näha Hispaania osa selles;
- oskab paigutada isikuid ja sotsiaal-kultuurilisi nähtusi ajaloolisse konteksti ning mõistab ajaloopärandi osa tänases Hispaania ühiskonnas;
- suudab kirjeldada Hispaania kuningriigi piirkondlikke eripärasid ja tunneb peast autonoomsete piirkondade kaarti;
- on parandanud oma kriitilise mõtlemise, dokumenteerimise ja ajaplaanimise oskusi;
- oskab viidata ja koostada ettekannet akadeemilises eesti keeles;
- on parandanud oma hispaania keele sõnavara ja tekstimõistmise oskust.
Õppejõud
Merilin Kotta
space