Hispaania keel A1 (LCS6311.HT)
Õppeaine kood
LCS6311.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish A1
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
84
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Juan Carlos Monroy Perez (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused hispaania keele häälduse omandamiseks, kuulamisoskuse arendamiseks;
Luua eeldused grammatikaalaste algteadmiste omandamiseks;
Luua eeldused baassõnavara omandamiseks;
Toetada suhtlemisalaste oskuste arendamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Suur rõhk hispaania keele grammatikareeglitele ja igapäevaelus kasutatavale sõnavarale: ülevaade hispaania keele hääldusest ja grammatikast, mis võimaldaks igapäevastes kõnesituatsioonides toime tulla;
Põhisõnavara omandamine vastavalt temaatikale. Vestlused olmeteemadel;
Kuulamisharjutused, kirjalikud ülesanded;
Praktikumid, iseseisev- ja rühmatöö.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilasel on algteadmised hispaania keele grammatikast ja hääldusest;
omandatud baassõnavara, suudab aru saada hästi artikuleeritud ning lihtsamatest igapäevavestlustest;
Suudab rakendada algteadmisi lihtsamates kõnesituatsioonides;
Oskab rakendada algteadmisi grammatikaharjutustes.
Õppejõud
Juan Carlos Monroy Perez