Hispaania keel A1 (LCS6311.HT)
space
Õppeaine kood
LCS6311.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish A1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused hispaania keele häälduse omandamiseks, kuulamisoskuse arendamiseks;
Luua eeldused grammatikaalaste algteadmiste omandamiseks;
Luua eeldused baassõnavara omandamiseks;
Toetada suhtlemisalaste oskuste arendamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Suur rõhk hispaania keele grammatikareeglitele ja igapäevaelus kasutatavale sõnavarale: ülevaade hispaania keele hääldusest ja grammatikast, mis võimaldaks igapäevastes kõnesituatsioonides toime tulla;
Põhisõnavara omandamine vastavalt temaatikale. Vestlused olmeteemadel;
Kuulamisharjutused, kirjalikud ülesanded;
Praktikumid, iseseisev- ja rühmatöö.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab lihtsa sisuga argielu tekstide üldmõtet, tuttavaid fraase ja põhisõnava;
- oskab täita formulare kuupäevade ja isikuandmetega;
- oskab väga lihtsate lausetega kirjeldada isikuid, elukohta ja igapäevaseid tegevusi;
- mõistab aeglast, selge hääldusega kõnet tuttavatel teemadel;
- oskab vastata lihtsatele igapäevastele küsimustele ja neid ise küsida;
- mõistab selgelt ja aeglaselt väljendatud juhtnööre ja oskab neid ise paluda;
- mõistab ja oskab kasutada esmaseid grammatikareegleid (muuhulgas verbide pööramist olevikus);
- suudab analüüsida oma A1 taseme lektüüri lugemise kogemust;
- suudab analüüsida ja mõtestada oma keeleõpet;
- suudab sooritada hispaania keele A1 tasemeeksami.
Õppejõud
Juan Carlos Monroy Perez
space