Ilukirjandusliku teksti analüüs (GRA6304.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6304.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ilukirjandusliku teksti analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Analysis of Literary Texts
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada kirjandusanalüüsi põhimõtteid ja metakeelt ning pakkuda väljundit nende rakendamiseks kirjandustekstide tõlgendamisel valitud kirjandusteooria valguses.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpilastele tutvustatakse kirjandusteoreetilisi vahendeid kirjandustekstide analüüsimiseks. Harjutatakse analüütiliste vahendite rakendamist valitud proosa- ja luuletekstidele. Õpilased analüüsivad kriitiliselt kahte romaani (Jean Rhys, Wide Sargasso Sea; Julian Barnes, England, England), valitud novelle (Margaret Atwood; A. S. Byatt; Charlotte P. Gilman), valitud luuletusi ja lühikesi väljavõtteid teistest kirjandusvaldkondadest. Analüüsi toetavad iganädalased lugemisülesanded. Grupi arutelud analüütilistest leidudest ja eri lähenemisviiside ulatusest. Antakse suunised, kuidas kriitilist analüüsi struktureerida: küsimuse püstitamine, andmete valimine, väitekirja formuleerimine ja väite põhjendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb kirjandusliku analüüsi alusteid ja metakeelt;
- oskab läheneda proosa- ja luuletekstidele eri vaatenurkadest.
Õppejõud
Miriam McIlfatrick-Ksenofontov
space