Ilukirjandusliku teksti analüüs (GRA6304.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6304.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ilukirjandusliku teksti analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Analysis of Literary Texts
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada kirjandusanalüüsi põhimõtteid ja metakeelt ning pakkuda väljundit nende rakendamiseks kirjandustekstide tõlgendamisel valitud kirjandusteooria valguses.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpilastele tutvustatakse kirjandusteoreetilisi vahendeid kirjandustekstide analüüsimiseks. Harjutatakse analüütiliste vahendite rakendamist valitud proosa- ja luuletekstidele. Õpilased analüüsivad kriitiliselt ühte romaani, valitud novelle, valitud luuletusi ja ühte näidendit. Analüüs puudutab ajaloolist ja sotsiokultuurilist tausta, teksti ennast ja kirjandustraditsiooni, erinevaid žanre, vorme ja kirjanduslikke tehnikaid. Iganädalased ülesanded koosnevad teoreetiliste tekstide lugemisest ja kirjanduslike tekstide lähilugemisest, pakkumaks näidetega toetatud analüüsi. Lisandub ühine arutelu analüütilistest avastustest ja erinevatest vaatenurkadest. Antakse suunised, kuidas kriitilist analüüsi struktureerida: küsimuse püstitamine, andmete valimine, väitekirja formuleerimine ja väite põhjendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb kirjandusliku analüüsi alusteid ja metakeelt;
- oskab läheneda proosa- ja luuletekstidele eri vaatenurkadest.
Õppejõud
Miriam McIlfatrick-Ksenofontov
space