Hispaania keel B1.2 (LCS6324.HT)
Õppeaine kood
LCS6324.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keel B1.2
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish B1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
84
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kesktasemel keeleoskuse omandamiseks hispaania keeles;
Luua eeldused hispaania keele häälduse omandamiseks, kuulamisoskuse arendamiseks;
Luua eeldused grammatikaalaste teadmiste kinnistamiseks;
Luua eeldused sõnavara laiendamiseks;
Toetada suhtlemisalaste oskuste arendamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Häälduse viimistlemine;
Kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine läbi interaktiivse ja kommunikatiivse tegevuse;
Süsteemne ülevaade hispaania keele grammatikast;
Sõnavara laiendamine vastavalt temaatikale.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas hispaania keele B1.1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Oskab tajuda hispaania keele hääldusnüansse, on omandanud vajaliku sõnavara ja
suudab aru saada ka keerulisematest igapäevavestlustest;
Suudab rakendada keelealaseid oskusi kõnesituatsioonides ja oskab rakendada keelealaseid teadmisi grammatikaharjutustes;
Suudab sooritada B1 tasemeeksami.
Õppejõud
Lektor Juan Carlos Monroy Perez