Akadeemiline kirjutamine (GRR6762.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6762.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Akadeemiline kirjutamine
Õppeaine nimetus inglise k
Academic Writing
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvuda kirjutamispraktikaga alates resümeest ja sünteesist kuni tervikliku artiklini;
omandada oskus kirjutada akadeemilist teksti hispaania keeles.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
1. Resümeede ja sünteeside analüüs; nende ühine ja iseseisev koostamine
2. Kirjaliku teksti vormistamiseks vajalike abivahendite tutvustamine. Tutvumine teadusliku keele ja selle stiili eripäradega
3. Hispaaniakeelse teadusliku artikli lugemine ja selle struktuuri analüüs
4. Lühikese tervikliku artikli kirjutamine enda valitud teemal
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab analüüsida ja kirjutada teaduslikku teksti hispaania keeles.
Õppejõud
Juan Carlos Monroy Perez
space