Saksa keel B1.1 (LCD6323.HT)
space
Õppeaine kood
LCD6323.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keel B1.1
Õppeaine nimetus inglise k
German B1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle saksa keele oskus on Euroopa Keeleoskustasemete skaala tasemel A2 (esmane keeleoskus). Eesmärgiks on arendada oskusi saksakeelseks suhtlemiseks mitmesugustes igapäevaelu situatsioonides, arvestades sealjuures vastavat kultuuritausta ja vahetades vajalikku kvantitatiivset infot.
Valmistada üliõpilasi ette tööks nende erialaga seotud teemade ja materjalidega.
Kursuse lõpuks peab õppija jõudma 50% ulatuses Euroopa keeleoskustasemete skaala B1 tasemele (suhtluslävi).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kõigi nelja võõrkeele osaoskuse (kuulamise, kõnelemise, lugemise ja kirjutamise) integreeritud arendamine, juhindudes Euroopa keeleoskustasemete skaala B1 sisust.
Üldist huvi pakkuvate didaktiseeritud publitsistlike ja erialase suunitlusega lihtsamate tekstide lugemine ja refereerimine. Diskussioonid läbitud teemadel.
Iseseisev töö: seminarides läbivõetud materjali kinnistamine, töö erialase kirjandusega, erialasõnastiku koostamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omandab õppija teadmised ja oskused, mis vastavad 50% ulatuses Euroopa keeleoskustasemete skaala B1 tasemele (suhtluslävi).
Õppejõud
Rimma Andrejenko
space