Itaalia ajalugu, ühiskond ja kultuur (GRR6801.HT)
Õppeaine kood
GRR6801.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Itaalia ajalugu, ühiskond ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Formation of Italian History and Civilisation
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Ülar Ploom (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Saada ülevaade Itaalia ajaloost, ühiskonnast ja kultuurist alates barbarite invasioonidest 5. saj. A.D. kuni Viini Kongressini 1815. Mõista itaalia ühiskonna ja kultuuri ajaloolise kujunemise olulisemaid protsesse.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Perioodid ja teemad: Barbarite invasioonid ja Bütsantsi-aegne Itaalia; langobardide Itaalia ja paavstiriigi loomine (ca 600-800); impeerium ja paavstiriik 800-ca1200; Venezia ja tema merehegemoonia (ca 800-); Sitsiilia ja L- Itaalia (ca 1130-1300); Põhja- ja Kesk-Itaalia linnad ca 1150-1300; paavstivõimu langus ja Avignoni vangipõli (1200-1378); must surm ja 14. saj. lõpu kriis ning majanduslik ja kultuuriline buum 15. saj; sõjad Itaalias 16. sajandi I poolel; vastureformatsioon ja Hispaania ülemvõimu periood; Itaalia Hispaania pärilussõjast kuni Prantsuse Rev-ni, Napoleoni sõdadeni ja Viini Kongressini 1815. Põhiküsimused: erilist tähelepanu pööratakse impeeriumi ja paavstivõimu konfliktile, linnade ja ülikoolide arengule, linnakultuurile ja nn 13. saj. pöördele, renessansi-, baroki- ja uuasja kultuurile. Eriküsimused: reaalne ja sümboolne ruum (kartograafia, kunst, arhitektuur); pühakute aeg ja kaupmeeste aeg; humanism ja õukonnad; nalja ja naeru dünaamika; baroki esteetika jpt.
Iseseisev töö osundatud kirjandusega õppejõuga kokku lepitud teemadel ja vormides (nt. kokkuvõtted, analüüsid, ettekanded, oponeeringud).
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilastel on:
- alusteadmised Itaalia ajaloo põhiperioodidest alatest Rooma riigi langemisest kuni 1815; keskaja, renessansi ja barokiaja kultuurist Itaalias.
- oskus näha ja seostada Itaalia osa Euroopa ajaloo ja kultuuriloo eri etappidel
- suutlikkus näha ja analüüsida ajaloopärandi osa tänases Itaalia ühiskonnas
Õppejõud
Ülar Ploom
Asenduskirjandus
Hearder, H. (2001). Italy. A Short History. Second edition revised and updated by Jonathan Morris. Cambridge: Cambridge University Press; McKenney, R. (2005). Renaissances. The Cultures of Italy, c. 1300-1600. New York: Palgrave. Macmillan.