Itaalia kirjanduse suured raamatud (GRR6803.HT)
Õppeaine kood
GRR6803.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Itaalia kirjanduse suured raamatud
Õppeaine nimetus inglise k
Masterpieces in Italian Literature
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Ülar Ploom (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Lugeda (valikuliselt) ja analüüsida ajaloolis-kultuurilises ja ka hilisemas retseptsioonilises ja teoreetilises kontekstis itaalia kirjanduse suurteoseid kokku lepitud teemade lõikes (nt reaalne aegruum ja sümboolne/fiktsionaalne aegruum; jutustaja ja jutustus; kommentaar ja metakommentaar; traditsioon ja innovatsioon; pilt ja sõna; mina, Jumal, ühiskond; armastuse vaim ja anatoomia; rõhutute poeetika, vms)
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus hõlmab valikuliselt järgmisi autoreid ja kirjandusteoseid: Dante Alighieri, „Jumalik komöödia“; Giovanni Boccaccio, „Dekameron“; Francesco Petrarca, “Laulude raamat“ ja Giacomo Leopardi „Laulud“; Ludovico Ariosto „Raevunud Orlando“ ja Torquato Tasso „Vabastatud Jeruusalemm“; Carlo Goldoni, „Trahteripidajanna“;„Ugo Foscolo, „Jacopo Ortise viimased kirjad“; Alessandro Manzoni, „Kihlatud“ ; Giovanni Verga, „Talupoja au“ ja „Malavogliade sugu“.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilasel on laiapõhjaline ülevaade käsitletavatest suurteostest nende sünniaja kultuurilises ja järgnevas retseptsioonilises kontekstis ja süvendatud teadmine neist teostest mingis kitsamas teoreetilis-kultuurilises profiilis; üliõpilane oskab analüüsida käsitletavate teoste katkendeid analüüsitavates profiilides ja kirjutada sellega seotud teemal analüüsiva essee.
Õppejõud
Ülar Ploom
Asenduskirjandus
Malato, E. (editore generale) Storia della Letteratura Italiana. Roma: Salerno (SLIS), vol. 1-10 (valikuliselt).; World Literature and Its Themes. Vol. VII: Italian Literature and Its Themes.
Brand, P. & Pertile, L (ed.s) (2002). The Cambridge History of Italian Literature. Cambridge: Cambridge University Press.
Bondella, P. & Ciccarelli, A. (2003). The Cambridge Companion to the Italian Novel. Cambridge: Cambridge University Press.
Dizionario Critico della Letteratura Italiana. (dir. da V. Branca). (1994). Torino: UTET.