Hispaania keel B2.2 (LCS6322.HT)
space
Õppeaine kood
LCS6322.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keel B2.2
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish B2.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused B2 tasemel eneseväljendusoskuse omandamiseks hispaania keeles, saavutamaks DELE-Nivel Medio (Diploma Instituto Cervantes) eksamil nõutavat keeleoskuse taset.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
- Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle eelnev hispaania keele tase vastab B2.1-tasemele
- toetada integreeritud kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamist läbi erinevate teemade tänapäevasest hispaania keelest ja kultuurist (El spanglish; el lenguaje de los móviles; la casa de 2020; comida y recetas de cocina; la emigración; léxico de la economía; historia del café; blogs; actividades de tiempo libre; la prensa escrita; internet; costumbres españolas).
- jätkub süvendatud keeleõpe. Põhitähelepanu iseseisva loomingulise töö arendamisele. Ülesanded ja harjutused loovuse arendamiseks. Erialase kirjanduse tõlkimine sõnastiku abil;hispaaniakeelse maailma eripärad: erinevad muusikastiilid, kino jne. Hispaania keele eripärad Ladina-Ameerika maades. Kommunikatiivse metoodika kasutamine töörühmades.
- süsteemne ülevaade hispaania keele grammatikast ( usos de indicativo y subjuntivo; expresiones idiomáticas; formación de palabras; conectores (consecutivos; concesivos; causales; temporales); adjetivación)
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab end liigselt sõnu otsimata hispaania keeles väljendada;
- suudab koostada erialasel teemal kirjalikku ettekannet;
- tunneb hispaaniakeelse maailma kultuurilisi eripärasid;
- tajub hispaania keele omapärasid Ladina-Ameerika maades;
- suudab sooritada B2 tasemeeksami.
Õppejõud
Clara Del Rey
space