Inglise keele foneetika ja inglise keele variandid (GRA6302.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6302.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keele foneetika ja inglise keele variandid
Õppeaine nimetus inglise k
English Phonetics and Varieties of English
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Mari Uusküla (õpetamise keel: inglise keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Selgitada foneetika põhimõisteid, inglise keele häälikusüsteemi ja selle seost ortograafiaga, foneemide (häälikute) transkribeerimist. Anda ülevaade inglise keele regionaalsest variatiivsusest, iseloomustada peamiseid inglise keele variante (fonoloogilised tunnused, erinevused grammatika ja leksika tasandil) ning arutleda inglise keele tuleviku üle.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse esimeses pooles antakse ülevaade inglise keele häälikutest ning nende moodustamisest, silbi ja rõhuga seotud küsimustest, intonatsioonist ja selle funktsioonidest. Kursuse teises pooles antakse ülevaade inglise keele regionaalsest varieerumisest, sh standardkeel ja selle kujunemine, Briti ja Ameerika inglise keele seosed, Briti saarte ja Põhja-Ameerika regionaalsed variandid, inglise keel maailmas, Uus-Meremaal ja Austraalias, inglise keelel põhinevad pidžinid ja kreoolid, inglise keele kui teise keele variandid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada teemade raames läbitud erialatermineid;
- oskab kirjeldada inglise keele häälikusüsteemi ning transkribeerida ingliskeelseid sõnu ja teksti;
- teab ja tunneb inglise keele regionaalseid variante ning oskab neid tuvastada ja iseloomustada.
Õppejõud
Rita Anita Forssten
space