Inglise keele foneetika ja inglise keele variandid (GRA6302.HT)
Õppeaine kood
GRA6302.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keele foneetika ja inglise keele variandid
Õppeaine nimetus inglise k
English Phonetics and Varieties of English
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Selgitada foneetika põhimõisteid, inglise keele häälikusüsteemi ja selle seost ortograafiaga, foneemide (häälikute) transkribeerimist. Anda ülevaade inglise keele regionaalsest variatiivsusest, iseloomustada peamiseid inglise keele variante (fonoloogilised tunnused, erinevused grammatika ja leksika tasandil) ning arutleda inglise keele tuleviku üle.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse esimeses pooles antakse ülevaade inglise keele häälikutest ning nende moodustamisest, silbi ja rõhuga seotud küsimustest, intonatsioonist ja selle funktsioonidest. Kursuse teises pooles antakse ülevaade inglise keele regionaalsest varieerumisest, sh standardkeel ja selle kujunemine, Briti ja Ameerika inglise keele seosed, Briti saarte ja Põhja-Ameerika regionaalsed variandid, inglise keel maailmas, Uus-Meremaal ja Austraalias, inglise keelel põhinevad pidžinid ja kreoolid, inglise keele kui teise keele variandid.
Õppeaine õpiväljundid
Aine edukal läbimisel oskab üliõpilane kasutada teemade raames läbitud erialatermineid, oskab kirjeldada inglise keele häälikusüsteemi ning transkribeerida ingliskeelseid sõnu ja teksti. Üliõpilane teab ja tunneb inglise keele regionaalseid variante ning oskab neid tuvastada ja iseloomustada.
Õppejõud
Helis Rõuk
Asenduskirjandus
Beal, Joan. 2010. An Introduction to Regional Englishes. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Catford, J.C. 2001. A Practical Introduction to Phonetics. Oxford: Oxford University Press.
Crystal, D. 2003. A dictionary of linguistics and phonetics. Oxford: Blackwell.
Giegerich, H. 2006. English Phonology: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Gussenhoven, C. and J. Haike. 2005. Understanding Phonology, 2nd ed. London: Hodder Arnold.
Hughes, A., P. Trudgill, D. Watt. 2005. English Accents and Dialects, 4th ed. London: Hodder Arnold.
Kachru, B., Kachru, Y. & C.L. Nelson. 2006. The Handbook of World Englishes. Oxford: Wiley-Blackwell.
Kortmann, B., Burridge, K., Mesthrie, R., Schneider, E.W. & C. Upton (eds.). 2004. A Handbook of Varieties of English. New York: Mouton de Gruyter.
Ladefoged, P. 2006/2011. A course in phonetics. Boston (Mass.): Thomson Wadsworth.
McMahon, A.M.S. 2002. Understanding Language Change. Cambridge: Cambridge University Press.
Schneider, E.W. 2010. English Around the World: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Wolfram, W. & N. Schilling-Estes. 2006. American English, 2nd edn. Oxford: Blackwell.
Todd, L., and J. Hancock. 1990. International English Usage. New York: New York University Press.
Wells, J.C. 1982. Accents of English, Vol. 1-3. Cambridge University Press.